2021: Det europeiske jernbaneåret

EU-kommisjonen har bestemt at 2021 skal være jernbanens år. - Det er flott at EU retter søkelyset mot jernbanesektoren, sier Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund.

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund.

EU har tradisjon for å dedikere hvert år til et bestemt tema for å øke bevisstheten rundt utfordringene og mulighetene den aktuelle sektoren står overfor.

Dette året er dedikert til jernbanen, og 2021 er derfor Det europeiske jernbaneåret. Forslaget springer ut fra EUs «Green Deal», som ble lansert av EU-kommisjonen i november 2019. EUs Green Deal har som målsetting at EU skal bli klimanøytralt innen 2050.

- Flott tiltak

Ved å erklære 2021 som jernbanens år ønsker Kommisjonen å fremme jernbanen som transportform og sette fokus på miljøfortrinn. Jernbanen transporterer folk med lavere energiforbruk og på mindre areal enn andre transportformer, og er derfor en viktig del av løsningen på transportutfordringene som kommer med stor befolkningsvekst i og rundt de store byene.

- Jernbanen er viktig i dag, men vil også få en enda viktigere rolle i årene kommer, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.
- Vi synes derfor det er flott at EU velger å rette søkelyset mot jernbanesektoren i 2021. I en tid der hele verden er på vei inn i et grønt skifte, er det på tide at jernbanen tar sin naturlige rolle som den mest miljøvennlige, effektive og sikre transportformen nasjonalt og internasjonalt.

Løser fremtidens transportbehov

Stadig flere reiser med tog, og enda flere vil velge jernbanen i fremtiden. Når byene vokser, flere skal reise og klimabevisstheten øker, blir det enda enklere å velge toget. Jernbanen er løsningen på fremtidens transportbehov. Det er den sikreste, mest klima- og miljøvennlige og effektive måten å frakte mange mennesker og gods over lange avstander. Derfor skjer det nå en viktig og riktig satsing på jernbanen.

- Vi jobber for et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem, og for å legge til rette for et bedre togtilbud med flere avganger og kortere reisetid. Slik skal det bli enda lettere å velge toget i fremtiden, forteller Frimannslund.

Bane NOR fornyer og moderniserer jernbaneinfrastrukturen i Norge for at flere kan ta mer tog. Gjennom å styrke og utvikle togtilbudet for de reisende og godskundene, vil jernbanen gi et betydelig bidrag til å nå det overordnede transportpolitiske målet om «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050».

- Det skjer mye spennende på jernbanen hvert år, og 2021 er intet unntak, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.
- Vi vil markere det europeiske jernbaneåret 2021 gjennom våre daglige gjøremål med å planlegge, drifte, vedlikeholde og bygge jernbane og forvalte jernbaneeiendom, og spesielt gjennom våre arrangementer og markeringer på prosjektene gjennom året, avslutter han.