2021

 • NTP-behandlingen i Stortinget setter punktum for en omfattende prosess

  Stortinget har nå behandlet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033. Det setter punktum for en prosess som har pågått over lang tid og involvert fagmiljøer, interesseorganisasjoner, politikere og innbyggere over hele landet.

 • 250 stykker i sving på Nordlandsbanen

  Nordlandsbanen oppgraderes betydelig. Ikke bare blir den mer moderne, men nordre del får også et nytt digitalt signalsystem.

  Nordlandsbanen oppgraderes betydelig. Ikke bare blir den mer moderne, men nordre del får også et nytt digitalt signalsystem.
 • Bommen går ned for deg

  En småbarnsfamilie er ute å kjøre. En kvinne er langt ute på viddene. Tre unge menn er på bærtur. Lite aner de at toget lurer.

  En småbarnsfamilie er ute å kjøre. En kvinne er langt ute på viddene. Tre unge menn er på bærtur. Lite aner de at toget lurer.
 • Sørger for sikker krysning av Nordlandsbanen

  Bane NOR fjerner nå flere usikrede planoverganger langs Nordlandsbanen og på Skogn er det åpnet en ny gang- og sykkelbro over jernbanen. Dette gir en tryggere hverdag for trafikanter som skal krysse Nordlandsbanen.

  Overtagelse av gang- og sykkelbro i Skogn.
 • Testet nytt redningstog i ny tunnel

  «Et tog har fått stans i Kongshavntunnelen. Det er røykutvikling i toget, og ca. 80 passasjerer må evakueres». Med denne dramatiske meldingen startet øvelsen i den nye tunnelen rett sør for Oslo S.

 • – En ny tid for Meråkerbanen

  Nå er vi i startgropa med elektrifiseringen av Meråkerbanen, som blir ferdig i 2024. I tillegg skal vi fornye skinner og sviller, rydde skog og utføre forsterkningsarbeider i løpet av 2021. Totalt investeres over en milliard kroner på den sju mil lange strekningen.

 • Kostnadene øker etter funn av mer kvikkleire

  Å bygge moderne dobbeltspor gjennom Moss blir dyrere og mer tidkrevende enn forventet. Bane NOR jobber med å bedre grunnforholdene for å trygge innbyggere, togpassasjerer og ansatte.

 • Vi er på fuglenes side

  Norsk ornitologisk forening tilbakeviser påstander om at duepigger på togstasjoner spidder duer til døde.

  - Vi bruker kun godkjente duepigger på våre stasjoner og det finnes ingen skadestatistikk, nettopp fordi omfanget er så forsvinnende lite, forteller Jon Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.
 • Store klimavennlige kjemper gir mer gods på bane

  Større, raskere og mer bærekraftig: To nye kraner er ventet på Alnabru godsterminal. De er semiautomatiserte, kan fjernstyres, produserer selv strøm, og vil øke jernbanens godskapasitet.

 • I mål med 111 km strømlinjer på Kongsvingerbanen

  Arbeidet med å skifte ut det gamle, elektriske anlegget på Kongsvingerbanen er ferdig. Jobben er gjort ca. 140 millioner kroner under budsjett og avsluttet et halvt år før tiden. Målet er færre forsinkelser og innstilte tog.

  Det elektriske anlegget på Kongsvingerbanen er skiftet ut. Her fra sluttkontroll på siste delstreknig. Foto: Øystein Grue/Jernbanemagasinet.