Vedlikeholdsarbeid på Østlandet påsken og sommeren 2020

Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det også i årets påske gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Drammenbanen/Askerbanen og Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) blir berørt.

Den fullstendige rehabiliteringen av Lieråsen tunnel fortsetter fram til 2021. Dette bildet er fra tidligere arbeider. (Foto: Eivind Hegbom)

Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder når banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet. 

I påsken, fra 4. april til 13. april, stenger Drammenbanen for trafikk mellom Asker og Drammen og Lysaker og Asker.

Fra 9. april til 13. april, stenger Askerbanen for trafikk på strekningen Drammen-Sande/Gulskogen. Grunnen til dette er at det skal jobbes på strekningen Skøyen–Asker og på Drammen stasjon.

I samme periode, 9. april til 13. april, stenger også Østfoldbanen på grunn av vedlikeholdsarbeid.

I disse periodene setter Vy, Go-Ahead og Flytoget opp alternative reisetilbud som du finner mer informasjon om på deres nettsider og reiseapper.

Drammenbanen/Askerbanen

Også i år fortsetter rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel med stans i togtrafikken både i påsken og til sommeren. Etter planen skal dette arbeidet være ferdig i 2021.

I påsken skal vi skifte fire sporveksler i tunnelen og det gjøres forberedelser til sommeren, da det skal skiftes pukk, sviller og skinner fra Asker gjennom tunnelen og til Brakerøya. I påsken skiftes skinner og sviller på brua over Lierelva og det bores fundamenter for nye master til kontaktledningen på strekningen Lier–Brakerøya.

Mellom Lysaker og Asker på Drammenbanen foregår signalarbeid på Høvik stasjon, og vi starter bygging av nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn.
På Askerbanen gjøres diverse sporarbeid og kontroller i løpet av påsken.

Vestfoldbanen

I forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen skal det i påsken pågå en større omkobling av strømforsyningen ved Drammen stasjon. Det er bygget et nytt koblingshus som skal tas i bruk. Du kan lese mer om påskens aktiviteter på Vestfoldbanen her.

Videre skal det gjøres klart for midlertidige føringsveier for strømkabler ved Drammen stasjon. Disse kabelkanalene vil bli liggende over bakkenivå i området ved stasjonsbyggene og blokkene rett vest for bybrua.

Østfoldbanen

Ved Oslo S og på Ski stasjon pågår omfattende anleggsarbeid knyttet til byggingen av Follobanen, og i Fredrikstad heves Grønli bru i løpet av påsken. I tillegg utføres diverse vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen når togene ikke kjører. 

På strekningen Sandbukta–Moss–Såstad oppgraderes to planoverganger i Rygge, og ved Carlberg Gaard utføres rørarbeid.

Dovrebanen

Togtrafikken stenger også ved Ler holdeplass på Dovrebanen sør for Trondheim fra 9. til 12. april. Det skal monteres brukar og strekkes kontaktledning i forbindelse med det nye kryssingssporet som er under bygging på Ler. Det blir mye byggeaktivitet ved Ler i hele påsken.

Gjøvikbanen

På Gjøvikbanen skal det i påsken pågå forberedende arbeid til utbygging av nytt digitalt signalanlegg ERTMS. Derfor stenger strekningen Eina–Gjøvik fra 3. til 6. april.

Sommerarbeid 

Også i sommer skal det gjøres omfattende arbeid på Østlandet. Strekningen Asker til Drammen og Østfoldbanen blir berørt. Nytt av året er at arbeidet vestover starter en uke før arbeidet på Østfoldbanen. Uken etter at arbeidet er avsluttet vil det være noe saktekjøring slik at skinnene skal få «sette seg».

Uke 26 til 31:

Asker til Drammen er stengt for togtrafikk 20. juni til 3. august.

Uke 27 til 31:

Stengt mellom Sandvika og Asker for lokaltog (L1) fra 27. juni til 3. august. Spikkestadbanen er stengt mellom Sandvika og Spikkestad 20. juli og 24. Juli.

Uke 27 til 32:

Byggingen av Follobanen fører til at strekningen Oslo S til Rygge og strekningen Oslo S til Mysen på Østfoldbanen stenger fra 27. juni til 10. august. I dette tidsrommet pågår det også anleggsarbeid mellom Sandbukta og Såstad og fornyelse av strekningen Oslo S - Ski.

Flytoget og Sørtoget

Flytoget og Go-Ahead er også berørt av arbeidet både påske og sommer.

Illustrasjonsbilde fra tidligere sommerarbeider på Oslo S. (Foto: Øystein Grue)