Vannet stoppet togene i Drammen og Halden

Mandag 17. februar gjorde høy vannstand som følge av vind og springflo av at togtrafikken gjennom Drammen og Halden stasjoner måtte stanses. Begge stasjonene er nå gjenåpnet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Overvann i spor 1 på Drammen stasjon. (Foto: Bane NOR)

– Vi hadde gjort noen forberedelser og stengt noen av sporene på stasjonen, men vannstanden viste seg å bli en del høyere enn det prognosene tilsa. Derfor valgte vi å stenge stasjonen for trafikk litt etter klokken 11 mandag formiddag, opplyser banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane NOR.

– Drivmaskinene som driver sporvekslene våre inneholder sårbar elektronikk, og vi fjernet derfor mellom 20 og 30 stykker midlertidig mens vannet stod på sitt høyeste, forteller Varnes.

– Når vannet trakk seg tilbake, kunne vi sette drivmaskinene tilbake på plass og teste ut anleggene. Dette gikk greit, og vi kunne åpne stasjonen for trafikk litt etter klokka halv fire, sier han.

Sporene skal heves

Også tidligere har sporene ved Drammen stasjon vært oversvømt, blant annet i 2000 og 1987. Banesjef Bjørn Ståle Varnes håper dette var siste gangen.

– I forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen skal hele stasjonsområdet bygges om. Da blir sporområdet hevet med 40 cm for å hindre framtidige oversvømmelser. Denne ombyggingen er ferdig i 2024, sier han.

Mye vann i Halden

Også Halden stasjon ligger utsatt til ved slike værforhold som i dag.

– Vannet steg høyere og raskere enn det som var forventet, og vi rakk ikke å fjerne alle drivmaskinene før flommen kom, forteller Roar Tvedt, banesjef for Østfoldbanen.

– Halden stasjon ble derfor stengt litt før klokka 11 mandag formiddag. Vannet begynte å trekke seg tilbake tidlig på ettermiddagen, slik at vi fikk oversikt over situasjonen, opplyser Tvedt. 

I 17-tiden ble ett spor åpnet for gjennomgående tog, og fra og med tirsdag morgen kunne stasjonen gjenåpnes for togtrafikk med redusert hastighet.

Slik var situasjonen i Halden mandag formiddag. (Foto: Bane NOR)

Mye vann på hensettingsområdet Skamarken like ved Drammen stasjon. (Foto: Bane NOR)