Stor arbeidshelg på Dovrebanen

Helga 29-31. august skal Bane NOR jobbe høyt og lavt på hele strekningen mellom Gardermoen og Trondheim. Arbeidene omfatter alt fra store utbyggingsprosjekter til mindre vedlikeholdsoppgaver.

Eidsvoll stasjon er ett av mange steder hvor det skal jobbes til helga. Bildet er fra arbeider i juni. (Foto: Thomas Nilsen, Bane NOR)

Strekningen Gardermoen-Støren-Trondheim blir stengt for tografikk mellom klokka 06 og 07 lørdag morgen. Togene starter opp igjen mellom Gardermoen og Støren søndag ca. klokken 18.30, mens Støren-Trondheim åpner mandag morgen ca. klokken 06.35.

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles mens strekningene er stengt. Sørfra går togene til og fra Oslo lufthavn som vanlig i hele perioden.

Jobbene denne helga er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

Nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset, som skal stå ferdig i 2023. Dette er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

Dette prosjektet utnytter den togfrie perioden til å utføre en rekke oppgaver, blant annet boring av mastefundamenter og annet anleggsarbeid inne på Eidsvoll stasjon. Les denne saken for naboinformasjon og en nærmere oversikt over arbeidene.

Minnesund-Lillehammer

Det skal gjøres maskinelt sporvedlikehold (ballastfordeling og pakking) på flere punkter. Arbeidene starter sørfra lørdag og beveger seg nordover til Lillehammer og Fåberg søndag. Inne i Ulvintunnelen mellom Minnesund og Strandlykkja skal det jobbes med tekniske installasjoner.

Mellom Moelv og Bergsvika byttes totalt 400 løpemeter med skinner i løpet av helga. Mellom Lillehammer og Fåberg blir det rensk av stikkrenner, og det skal graves for en kabelkryssing på tvers av sporet ved Hove. Det skal også jobbes med lavspenningsanlegget inne på tømmerterminalen på Hove.

Gudbrandsdalen

Mellom Fåberg og Fåvang vil det pågå boring av fundamenter for nye kontaktledningsmaster. Til dette arbeidet benyttes et eget boretog. Mellom Fåvang og Ringebu skal store mobilkraner i sving når ei stålbjelkebru blir erstattet med ei ny traubru.

På en strekning mellom Vinstra og Kvam skal det byttes sviller, noe som blant annet vil redusere risikoen for solslyng på varme sommerdager. I Otta sentrum står ombygging av det tekniske anlegget ved Kongsparten planovergang på programmet, og bl.a. ved Rosten skal det gjøres betongrehabilitering og bergsikring i tunneler.

Videre nordover

Mellom Fokstua og Kongsvoll på Dovrefjell gjøres arbeid i forbindelse med legging av nye fiberkabler, og mellom Oppdal og Fagerhaug skal kontaktledningen flyttes fra gamle tremaster til nye master av stål. Denne helga er det fire nye master som tas i bruk.

Ved Krogstadløkka planovergang mellom Støren og Hovin blir det masseutskifting og fornyelsesarbeid, mens Lerli og Kvammen planoverganger mellom Melhus og Nypan bygges om. Mellom Selsbakk og Trondheim S, samt ved Marienborg, blir det maskinelt sporvedlikehold (pakking). Helgejobben på Marienborg omfatter dessuten graving og kabelarbeider.

I tillegg til alt som er nevnt over, skal det gjøres innmåling av spor, rutinemessige kontroller av tekniske anlegg og mindre utbedringer en rekke steder langs hele Dovrebanen.