Stor arbeidshelg i sør og nord

Hele Nordlandsbanen og strekningene Drammen-Kristiansand og Drammen-Sande stenges helga 11-14. september. Bane NOR gjør en rekke jobber som er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Utskifting av eldre skinner bidrar til høy sikkerhet og punktlighet på jernbanen. Her fra en tidligere jobb på Sørlandsbanen. (Foto: Knut Hvila Solhaug, Bane NOR)

Arbeidene berører følgende strekninger og tidsrom. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i disse periodene.

Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Fra fredag kl. 07.00 til søndag kl. 11.00: Stengt mellom Kongsberg og Kristiansand.

Fra fredag kl. 23.00 til søndag kl. 11.00: Stengt mellom Asker og Kongsberg. Vestfoldbanen mellom Drammen og Sande er stengt i samme tidsrom.

Nordlandsbanen

Fra fredag kl. 23.40 til søndag kl. 23.40: Stengt mellom Trondheim S og Steinkjer.

Fra lørdag kl. 09.20 til mandag kl. 09.20: Stengt mellom Steinkjer og Bodø.

Dette gjøres på Sørlandsbanen og Drammen stasjon

Rundt 220 fagfolk skal i sving i Drammen og på Sørlandsbanen kommende helg. Bane NOR har samlet opp arbeid som krever en lengre økt uten vanlig togtrafikk. Skinnebytte, graving nær sporet, skogrydding og en rekke andre oppgaver står på planen.

– Slike arbeidsperioder er helt nødvendige for å tilby en sikker og stabil jernbane, og for å bygge det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Vi håper på forståelse fra kundene som gjerne ville reist med toget denne helga, og beklager overfor naboene våre som blir berørt av støyende arbeid, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane NOR.

 • DrammenSpunting mot sporene, montering av kanaler og kummer
 • Hokksund: Arbeid med belysning
 • Krekling: Sville- og skinnebytte ved stasjonen
 • Kongsberg: Signalarbeid, svillebytte, nye deler i sporveksler
 • Kongsberg: Ny undergang for myke trafikanter ved Sølvparken
 • Meheia–Øysteinstul: Fjellrensking
 • Nordagutu: Svillebytte på bru, drenering
 • Bø–LundeSkinnebytte, strekking av fiber, drenering
 • Nakksjø–Lyser: Signalarbeid
 • Neslandsvatn: Bruvedlikehold
 • Gjerstad: Skinnebytte
 • Kristiansand–Grovane: Nye kontaktledningsmaster, signalarbeid
 • Skogrydding langs banen på flere strekninger
 • Rutinekontroller av spor, kontaktledning og signalanlegg.

Dette gjøres på Nordlandsbanen

 • Bodø: Svillebytte i spor 16 og 17. Bygging av føringsveger for det nye signalsystemet ERTMS.
 • Fauske: Omlegging av signalkabler og sveising.
 • Rognan – Fauske: Sandblåsing av Finneidstrømmen bru.
 • Lønsdal – Rognan: Bygging av viltgjerde.
 • Lønsdal – Fauske: Rensk av grøfter og stikkrenner.
 • Dunderland – Lønsdal: Svillebytte.
 • Dunderland – Bolna: Svillebytte på Raufjellforsen bru.
 • Ørtfjell: Pakking av spor mot Dunderland og Lønsdal. Bygging av føringsveger for ERTMS på stasjonen. Tunnelsikring ved Skonseng.
 • Skonseng stasjon: Bytte av kabler til sporvekselvarme.
 • Mo i Rana: Fjellsikring og meisling i skjæring ved Gullsmedvik. Bytte av tungeparti og drivmaskin i to sporveksler.
 • Drevvatn – Bjerka: Fem nye stikkrenner. Sandblåsing av maling av Røssåga bru samt utbedring av landkar, pillarer og fundament.
 • Mosjøen – Drevvatn: Sveising av skinner og skinnskjøter.
 • Trofors – Eiterstraum: Sveising av skinner samt arbeider i sporet med pakking av pukken.
 • Lassemoen - Namsskogan: På Namdal industrispor skal det byttes sporveksel og drivmaskin i tillegg til sporarbeid i industrisporet.
 • Stod – Starrgrasmyra: Skogrydding for bedret sikt ved planoverganger.
 • Steinkjer stasjon: Bytte sporveksler. Etablere ny kabelkryssing. Omlegging av signalkabler.
 • Røra stasjon: Bygging av nye sideplattformer.
 • Verdal: Stikkrenne byttes ved Holme på strekningen Verdal–Røra.
 • Skogn: All fundamentering, forberedende arbeider for elektrisitet og gangveg for ny gang- og sykkelbru i Skogn sentrum gjøres i helgen. Brua løftes på plass under en togfri helg i mai 2020. Det blir også fornyelse av drenering nord for Støreslia.