Korona: Dette gjør vi

Informasjon til togreisende, leverandører og samarbeidspartnere om vår håndtering av smitteverntiltak og hvordan togtrafikken påvirkes.

Illustrasjonsfoto: Nicolas Tourrenc

Sist oppdatert: 7. juni 2021

Read information in English.

I Helsedirektoratets reviderte vurdering av tiltak mot pandemien (av 21. desember 2020) er anbefalingen knyttet til reiser med offentlige eller private transportselskaper, inkl. kollektivreiser, ferger og fly:

Innenlands togtrafikk i Norge er tilbake til normalen, alle togavganger med unntak av utenlandstog går som normalt. Det er restriksjoner på antall solgte billetter på lange reiser og transportselskapene har smitteforebyggende tiltak i henhold til veileder med smittevernråd for kollektivtransport.

Her er et utdrag av Regjeringens reiseråd:

  • Unngå unødvendige reiser i Norge
  • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet.
  • Begrens kontakt med andre på reisen, og unngå kollektivtransport hvis mulig

Regjeringen anbefaler munnbind til reisende på kollektivtransport i kommuner med forhøyet smitte. Det kan også gjelde innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde 1 meters avstand.

Bane NOR ber passasjerer følge med på de smitterådene som gis lokalt og legger til rette for at de følges på stasjoner og ombord i togene. 

Se også mer informasjon på nettsidene til Vy, SJ Norge og Go-Ahead.

Slik påvirkes togtrafikken

Bane NOR har koordineringsansvaret for togselskapene i den nasjonale dugnaden for å redusere utbredelsen av korona-viruset. Kollektivtransporten er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som skal opprettholdes, og vi gjør det vi kan for å holde togtrafikken i gang.

Bane NOR har kontinuitetsplaner for å håndtere en eventuell situasjon med stort sykefravær blant våre ansatte. Hittil har vi ikke hatt problemer med å bemanne kritiske funksjoner for togfremføringen.

Med færre reisende enn vanlig gjorde togselskapene noen tilpasninger av rutene denne våren, men togtilbudet er i ferd med å vende tilbake til det normale. Du finner mer informasjon under.

Legg merke til at planlagt arbeid kan påvirke trafikken på enkelte banestrekninger. Du finner mer informasjon på togselskapenes nettsider og apper, samt i trafikkmeldingene våre.

Våre stasjoner

Bane NOR har intensivert rengjøringen på stasjonene siden pandemien kom i mars 2020, med særlig fokus på flater som blir berørt av publikum. På Oslo S, Østbanehallen og Nationaltheatret stasjon blir lokalene i tillegg desinfisert med hydrogenperoksid, et middel som er dokumentert meget effektivt mot Korona-viruset. 

Basert på råd fra helsemyndighetene har Bane NOR laget informasjonsplakater som er hengt opp på utvalgte stasjoner og på togene. Det er satt ut håndspritdispensere på de fleste stasjonene. 

Bane NOR har igangsatt et pilotprosjekt med automater på plattformene på sentrale stasjoner, i første omgang rundt Oslo-området, der du kan kjøpe smittevernprodukter som munnbind, hånddesinfeksjonsservietter, håndsprit og lignende. 

Vi er også i dialog med våre leietakere som driver utadrettet virksomhet på stasjonene, og vi oppfordrer dem til å ta nødvendige forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger.

Togselskapene tilrettelegger om bord i tog og buss, og vi samarbeider tett med dem. Ved buss for tog tilbyr vi togselskapene mer areal slik at de skal kunne legge til rette for tryggere køløsninger som gjør at de som står i kø kan overholde énmetersregelen.

Både Bane NOR og togselskapene følger de smittevernregler og veiledere som til enhver tid gjelder. Helsedirektoratet har gitt ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport, og du kan også lese mer om dette på nettsidene til Vy, Go-Ahead og SJ Norge.

Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Vi har et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte. Samtidig ønsker vi å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang.

Foreløpig er de fleste av Bane NORs utbyggingsprosjekter og nye anskaffelser ikke påvirket av den ekstraordinære situasjonen. Vi er svært takknemlige for å ha så mange profesjonelle partnere i våre entreprenører og leverandører som står på i prosjektene våre under omstendighetene. Vi prioriterer å utføre arbeid som ligger som forutsetning for at de får gjort sin jobb.

Les mer: Slik påvirker korona utbyggingsprosjektene

Du finner mer informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere på leverandørsidene våre.

Bane NOR har deltatt i arbeidet med forslag til krisepakke for bygg, anlegg og eiendom (BAE) sammen med andre byggherrevirksomheter og en samlet næring.

Du kan lese mer om hvordan vi bidrar i forslag til tiltakspakke for byggenæringen, og selve innspillet finner du her.