Status for Bane NOR og korona-situasjonen

Her finner du informasjon til togreisende, leverandører og samarbeidspartnere om Bane NORs håndtering av koronakrisen og hvordan togtrafikken påvirkes.

Illustrasjonsfoto: Nicolas Tourrenc

Denne informasjonen er korrekt pr. 30. mars 2020.
Click here for information in English.

Slik påvirkes togtrafikken

Bane NOR har koordineringsansvaret for togselskapene i den nasjonale dugnaden for å redusere utbredelsen av korona-viruset. Kollektivtransporten er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som skal opprettholdes, og vi gjør det vi kan for å holde togtrafikken i gang.

Bane NOR har kontinuitetsplaner for å håndtere en eventuell situasjon med stort sykefravær blant våre ansatte. Hittil har vi ikke hatt problemer med å bemanne kritiske funksjoner for togfremføringen.

Med langt færre reisende enn vanlig har togselskapene valgt å gjøre noen tilpasninger av rutetilbudene:

  • Vy har redusert antall avganger i rushtrafikken på Østlandet, samtidig som det er halvtimesruter på flere lokaltogsstrekninger. Det er også færre avganger på Trønderbanen, samt mellom Arna og Bergen.

    Det går ikke nattog Bergen–Oslo og Trondheim–Oslo, og fra 30. mars er det også færre avganger på dagtid på disse strekningene. Antall avganger mellom Halden og Göteborg samt på Raumabanen er også redusert. Se Vys nettsider for mer informasjon om endringene i togtilbudet.

  • Flytoget har redusert til 20-minuttersavganger på strekningen Drammen–Oslo S–Gardermoen. I helgen kjøres timesavganger.
  • SJ har innstilt persontrafikken mellom Oslo og Stockholm, samt til Narvik.
  • Go-Ahead har halvert frekvensen på Arendalsbanen og Jærbanen (Egersund–Stavanger) og redusert til ett natttog og fire dagtog hver vei mellom Oslo og Stavanger. 
  • Flåmsbana har redusert fra fire til to daglige avganger mellom Flåm og Myrdal, ved at første morgen- og siste ettermiddagsavgang er innstilt.

Du finner mer informasjon på togselskapenes nettsider og apper, samt i trafikkmeldingene våre.

I denne filmen kan du se noen glimt fra Bane NORs daglige arbeid med å holde hjulene i gang over hele landet i disse korona-tider.

Stasjonene våre

Bane NOR har intensivert renholdet på norske jernbanestasjoner, særlig områder som hyppig berøres. Dette gjelder blant annet håndløpere, heisknapper, armlener på stoler i venterom og selvsagt offentlige toaletter. Basert på råd fra helsemyndighetene har Bane NOR laget informasjonsplakater som er hengt opp på utvalgte stasjoner og på togene.

Vi er også i tett dialog med våre leietakere som driver utadrettet virksomhet på stasjonene, og vi oppfordrer dem til å ta nødvendige forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger.

Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Bane NOR har et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte. Samtidig ønsker vi å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang.

Foreløpig er de fleste av Bane NORs utbyggingsprosjekter og nye anskaffelser ikke påvirket av den ekstraordinære situasjonen. Vi er svært takknemlige for å ha så mange profesjonelle partnere i våre entreprenører og leverandører som står på i prosjektene våre under omstendighetene. Vi prioriterer å utføre arbeid som ligger som forutsetning for at de får gjort sin jobb. Les mer i denne saken.

Du finner mer informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere på leverandørsidene våre.

Konsernsjef Gorm Frimannslund var gjest i Byggeindustriens podkast "Byggeplassen" fredag 20. mars. Der stilte han sammen med Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fra Statens vegvesen og Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen. De tre snakket om hvordan koronakrisen påvirker dem og hva de vil gjøre i koronaens tid. Klikk her for å høre hele podkasten.

Bane NOR har deltatt i arbeidet med forslag til krisepakke for bygg, anlegg og eiendom (BAE) sammen med andre byggherrevirksomheter og en samlet næring. Du kan lese mer i denne artikkelen, og selve innspillet finner du her.