Status for Bane NOR og korona-situasjonen

Her finner du informasjon til togreisende, leverandører og samarbeidspartnere om Bane NORs håndtering av koronakrisen og hvordan togtrafikken påvirkes.

Illustrasjonsfoto: Nicolas Tourrenc

Denne informasjonen er oppdatert pr. 13. oktober 2020.
Click here for information in English.

I Helsedirektoratets reviderte vurdering av tiltak mot pandemien (av 7. juli 2020) er anbefalingen knyttet til reiser med offentlige eller private transportselskaper, inkl. kollektivreiser, ferger og fly:

Transportselskaper bør opprettholde en avgangshyppighet som sikrer minst én meter avstand mellom passasjerer. Der dette ikke er mulig skal transportselskapene gjøre andre smitteforebyggende tiltak i henhold til veileder med smittevernråd for kollektivtransport.

Regjeringen anbefaler munnbind til reisende på kollektivtransport i Oslo, til og fra Oslo, samt i deler av Indre Østfold kommune. Munnbind skal brukes når det er fullt, og umulig å holde én meters avstand.

Se også mer informasjon på nettsidene til Vy, SJ Norge og Go-Ahead.

Slik påvirkes togtrafikken

Bane NOR har koordineringsansvaret for togselskapene i den nasjonale dugnaden for å redusere utbredelsen av korona-viruset. Kollektivtransporten er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som skal opprettholdes, og vi gjør det vi kan for å holde togtrafikken i gang.

Bane NOR har kontinuitetsplaner for å håndtere en eventuell situasjon med stort sykefravær blant våre ansatte. Hittil har vi ikke hatt problemer med å bemanne kritiske funksjoner for togfremføringen.

Med færre reisende enn vanlig gjorde togselskapene noen tilpasninger av rutene denne våren, men togtilbudet er nå i ferd med å vende tilbake til det normale. Du finner mer informasjon under.

Legg merke til at planlagt arbeid kan påvirke trafikken på enkelte banestrekninger. Du finner mer informasjon på togselskapenes nettsider og apper, samt i trafikkmeldingene våre.

Vy

 • Vys tog kjører tilnærmet som normalt, med unntak av Halden–Gøteborg hvor det ikke kjører tog. Det er også færre avganger på Flåmsbana mellom Myrdal og Flåm.
 • For å styre antall reisende på Bergensbanen er det lagt inn begrensninger på hvor mange billetter som legges ut for salg.
 • Klappseter i lokaltogene og regiontogene på Østlandet, samt i togene mellom Arna og Bergen og Bergen–Voss/Myrdal, er merket, og det er markering på gulvene. Øvrige seter kan benyttes.

  Se Vys nettsider for mer informasjon.

Andre togselskaper

 • Flytoget kjører hvert 20. minutt på strekningen Drammen–Oslo S–Gardermoen. 

 • SJ har innstilt persontrafikken mellom Oslo og Stockholm, samt til Narvik.

 • Fra og med 5. oktober kjører Go-Ahead (Sørtoget) i henhold til ordinære ruter.

  Se Go-Aheads nettsider for mer informasjon.

 • SJ Norge (Nord): F.o.m. 15. august har SJ Norge normal produksjon på samtlige ruter unntatt Meråkerbanen. Denne strekningen er innstilt inntil myndighetenes karanteneregler og reiseråd til og fra Sverige endres.

  Se SJ Norges nettsider for mer informasjon.

Stasjonene våre

Bane NOR har intensivert rengjøringen på stasjonene siden pandemien kom i mars, med særlig fokus på flater som blir berørt av publikum. På Oslo S, Østbanehallen og Nationaltheatret stasjon blir lokalene i tillegg desinfisert med hydrogenperoksid, et middel som er dokumentert meget effektivt mot Korona. 

Basert på råd fra helsemyndighetene har Bane NOR laget informasjonsplakater som er hengt opp på utvalgte stasjoner og på togene. Det er satt ut håndspritdispensere på de største stasjonene. 

Bane NOR jobber nå med et pilotprosjekt med automater på plattformene på sentrale stasjoner (i første omgang rundt Oslo) der du kan få smittevernprodukter som munnbind, hånddesinfeksjonsservietter, håndsprit osv. Vi tar sikte på dette så snart som mulig.

Vi er også i tett dialog med våre leietakere som driver utadrettet virksomhet på stasjonene, og vi oppfordrer dem til å ta nødvendige forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger.

Togselskapene tilrettelegger om bord i togene og bussene, og vi samarbeider med dem. Ved buss for tog tilbyr vi togselskapene mer areal slik at de skal kunne legge til rette for tryggere køløsninger som gjør at de som står i kø kan overholde énmetersregelen.

Både Bane NOR og togselskapene følger de smittevernregler og veiledere som til enhver tid gjelder. Helsedirektoratet har gitt ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport, og du kan også lese mer om dette på nettsidene til Vy, Go-Ahead og SJ Norge.

Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Vi har et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte. Samtidig ønsker vi å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang.

Foreløpig er de fleste av Bane NORs utbyggingsprosjekter og nye anskaffelser ikke påvirket av den ekstraordinære situasjonen. Vi er svært takknemlige for å ha så mange profesjonelle partnere i våre entreprenører og leverandører som står på i prosjektene våre under omstendighetene. Vi prioriterer å utføre arbeid som ligger som forutsetning for at de får gjort sin jobb. Les mer i denne saken.

Du finner mer informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere på leverandørsidene våre.

Bane NOR har deltatt i arbeidet med forslag til krisepakke for bygg, anlegg og eiendom (BAE) sammen med andre byggherrevirksomheter og en samlet næring. Du kan lese mer i denne artikkelen, og selve innspillet finner du her.