Status for Bane NOR og korona-situasjonen

Her finner du informasjon til togreisende, leverandører og samarbeidspartnere om Bane NORs håndtering av koronakrisen og hvordan togtrafikken påvirkes.

Illustrasjonsfoto: Nicolas Tourrenc

Denne informasjonen er oppdatert pr. 30. juni 2020.
Click here for information in English.

I Helsedirektoratets reviderte vurdering av tiltak mot pandemien (av 7. mai 2020) er anbefalingen knyttet til reiser med offentlige eller private transportselskaper, inkl. kollektivreiser, ferger og fly:

Transportselskaper bør opprettholde en avgangshyppighet som sikrer minst én meter avstand mellom passasjerer. Der dette ikke er mulig skal transportselskapene gjøre andre smitteforebyggende tiltak i henhold til veileder utarbeidet av Folkehelseinstituttet.    

Se også mer informasjon på nettsidene til Vy, SJ Norge og Go-Ahead.

Slik påvirkes togtrafikken

Bane NOR har koordineringsansvaret for togselskapene i den nasjonale dugnaden for å redusere utbredelsen av korona-viruset. Kollektivtransporten er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som skal opprettholdes, og vi gjør det vi kan for å holde togtrafikken i gang.

Bane NOR har kontinuitetsplaner for å håndtere en eventuell situasjon med stort sykefravær blant våre ansatte. Hittil har vi ikke hatt problemer med å bemanne kritiske funksjoner for togfremføringen.

Med færre reisende enn vanlig har togselskapene valgt å gjøre noen tilpasninger av rutetilbudene:

Vy

 • Togtrafikken på Østlandet, med unntak av Halden–Gøteborg og noen færre avganger på Gjøvikbanen, går som normalt.
 • Det er færre avganger på dagtid mellom Bergen og Oslo. Det går fortsatt tog morgen og ettermiddag.
 • Fra juni er det flere avganger på Bergensbanen i helgene. Fra juli blir det også flere avganger på dagtid.
 • Fra 29. juni kjører Vy nattog på Bergensbanen.
 • Det er færre avganger på Flåmsbana mellom Myrdal og Flåm. Antall daglige avganger økes til seks i juli.
 • Vy kjører ikke tog mellom Halden og Göteborg.
 • Det er færre avganger i rushtiden på Gjøvikbanen. Merk at enkelte tog også får endrete avgangstider.

Se Vys nettsider for mer informasjon om endringene i togtilbudet.

Andre togselskaper

 • Flytoget kjører i sommer hvert 20. minutt på strekningen Drammen–Oslo S–Gardermoen. 
 • SJ har innstilt persontrafikken mellom Oslo og Stockholm, samt til Narvik.
 • Fra 11. mai har Go-Ahead økt frekvensen på strekningen Oslo-Stavanger til fire tog i hver retning på hverdager, ett på lørdager og to på søndager. Samtidig er normal togproduksjon gjeninnført på Jærbanen, med unntak av 15-minuttersavgangene på strekningen Stavanger-Sandnes, samt fire nattlokaltog i helgene. Les mer her.

 • SJ Norge (Nord) kjører nattog Trondheim-Oslo tur/retur fredager og søndager. Fra 13. juli kjøres ordinære nattog-ruter.
 • Det går to daglige avganger på hele strekningen mellom Trondheim og Bodø hver dag, i hele sommer.
 • Det kjøres ingen tog på Meråkerbanen mellom Trondheim S og Storlien.

Merk at Drammenbanen og Østfoldbanen er stengt for arbeider i sommer. Du finner mer informasjon på togselskapenes nettsider og apper, samt i trafikkmeldingene våre.

I denne filmen kan du se noen glimt fra Bane NORs daglige arbeid med å holde hjulene i gang over hele landet i disse korona-tider.

Stasjonene våre

Bane NOR har intensivert renholdet på norske jernbanestasjoner, særlig områder som hyppig berøres. Dette gjelder blant annet håndløpere, heisknapper, armlener på stoler i venterom og selvsagt offentlige toaletter. Basert på råd fra helsemyndighetene har Bane NOR laget informasjonsplakater som er hengt opp på utvalgte stasjoner og på togene.

Vi er også i tett dialog med våre leietakere som driver utadrettet virksomhet på stasjonene, og vi oppfordrer dem til å ta nødvendige forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger.

Både Bane NOR og togselskapene følger de smittevernregler og veiledere som til enhver tid gjelder. Helsedirektoratet har gitt ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport, og du kan også lese mer om dette på nettsidene til Vy og Go-Ahead.

Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Bane NOR har et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte. Samtidig ønsker vi å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang.

Foreløpig er de fleste av Bane NORs utbyggingsprosjekter og nye anskaffelser ikke påvirket av den ekstraordinære situasjonen. Vi er svært takknemlige for å ha så mange profesjonelle partnere i våre entreprenører og leverandører som står på i prosjektene våre under omstendighetene. Vi prioriterer å utføre arbeid som ligger som forutsetning for at de får gjort sin jobb. Les mer i denne saken.

Du finner mer informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere på leverandørsidene våre.

Bane NOR har deltatt i arbeidet med forslag til krisepakke for bygg, anlegg og eiendom (BAE) sammen med andre byggherrevirksomheter og en samlet næring. Du kan lese mer i denne artikkelen, og selve innspillet finner du her.

 I sommer er det planlagt nødvendig utbygging, vedlikehold og fornyelse blir det togtrafikk på deler av Østfoldbanen, Drammen- og Spikkestadbanen. Les mer i denne saken.