Sandnes sentrum stasjon får ansiktsløftning

Bane NOR planlegger nye adkomster til plattformene i Sandnes sentrum. Målet er en trygg og tilgjengelig stasjon som får enda flere til å ta toget.

Lokaltogene går mellom Sandnes sentrum og Stavanger hvert kvarter. Foto: Njål Svingheim.
 
Nesten 1,9 millioner passasjerer gikk av eller på toget på Sandnes sentrum stasjon i 2019. Nå har Jernbanedirektoratet gitt Bane NOR i oppdrag å modernisere stasjonsområdet. Stasjonen har i dag trapper og en rampe opp til hver av de to plattformene.
 
– Rampen er for bratt ut fra dagens krav, og vanskelig tilgjengelig for dem som kommer på hjul. Vi skal planlegge en løsning med universell utforming og oppgradering av plattformer, sier prosjektleder Lars Aamodt. De nye adkomstene kommer i nordenden av området.

Sømløst fra buss til tog

Bane NOR samarbeider tett med Sandnes kommune, som har omfattende planer for området. Utbyggingen av området Ruten er allerede godt i gang. Kommunen er med i byvekstavtalen for Nord-Jæren, som blant annet har som mål å skape sømløse overganger mellom jernbane, buss og annen kollektivtrafikk. 
 
– Andre viktige samarbeidspartnere blir Rogaland fylkeskommune, Go-Ahead Nordic og kollektivselskapet Kolumbus. Vi ønsker også dialog med Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og andre brukerorganisasjoner, sier Aamodt.
 
Bane NOR har inngått kontrakt med Multiconsult om arbeidet med detaljplanen. Denne skal være ferdig sommeren 2021 og blir så sendt til Jernbanedirektoratet for videre behandling. Byggetiden er beregnet til rundt halvannet år.

Pent og punktlig

Prosjektlederen tror området blir både penere å se på og enklere å holde rent når det står ferdig.
 
– En annen positiv effekt er at folk vil komme opp på plattformene fra flere ulike veier og spre seg utover et større område mens de venter på toget. Det er bra for både sikkerhet og punktlighet. Vi vil også se på muligheten for å bygge flere leskur på plattformen, sier han. 
 
Forventet kostnad på det ferdige prosjektet er mellom 150 og 200 millioner kroner.
 

Ny adkomst er planlagt på dette området, til høyre i bildet. Foto: Njål Svingheim.

Fakta om Sandnes sentrum stasjon

  • På Sørlandsbanen, 584 kilometer fra Oslo og 15 kilometer fra Stavanger
  • 6,1 meter over havet
  • Hovedstasjon i Sandnes, alle tog stopper her
  • Ligger ved kollektivterminalen Ruten