Notodden får elektrisk jernbane til sentrum

Bane NOR skal elektrifisere 830 meter jernbanespor fra Notodden stasjon til kollektivterminalen i byen. Prosjektet er et samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Sporet som skal elektrifiseres, går mellom europaveien og det fredede industriområdet Hydroparken. Dronefoto: Bane NOR

Det er over fem år siden det gikk tog helt til Notodden sentrum. Fra jernbanestasjonen til kollektivterminalen går et sidespor uten kontaktledning som ikke har vært i bruk siden det ble slutt på dieseltog her. Til høsten skal nytt elektrisk anlegg være på plass, og togene kan kjøre helt frem til endestoppet ved bussterminalen. Målet er å styrke jernbanens rolle i Telemark ved at det blir enklere å togpendle fra Notodden til Skien/Porsgrunn og Kongsberg.

Høsten 2019 ble de gamle skinnene fjernet. Den gule bygningen er Notoddens eldste jernbanestasjon, i dag Stasjonen kafé. Dronefoto: Bane NOR

Midt i kulturarven

Sporet som skal elektrifiseres går langs Hydroparken, et fredet område som inngår i Rjukan–Notodden industriarv med UNESCO-status. Prosjektet må derfor forholde seg til føringer for kulturminnevern.

– Vi skal senke sporet inntil 1,2 meter slik at det kommer nær det historiske nivået fra 100 år tilbake. Deretter skal vi sette opp master og kontaktledning, rive den gamle plattformen og bygge en ny som kan ta imot 110 meter lange persontog, forteller prosjektleder Rune Jensen.

Illustrasjon av sporet i retning kollektivterminalen med nye master og forlenget plattform. Illustrasjon: Vianova

Sporet passerer gamle Notodden stasjon, som er fredet og huser en kafé i dag. For at den nye kontaktledningen skal få sikker avstand til bygget, er planen å dreie sporet i en kurve inn mot bilveien E134. Dette krever solid fundamentering og nye murer, samt endringer på vann, avløp og strømkabler. Jensen har tett kontakt med både kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Hydroparken. Fredag 24. januar var aktørene samlet til et informasjonsmøte om hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Antikvar Eystein M. Andersen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Notodden-ordfører Gry Fuglestveit gav tommelen opp til prosjektleder Rune Jensen da han informerte om planene. Foto: Knut Hvila Solhaug

Styrker knutepunktet Notodden

Politikerne i kommunen har lenge ivret for å få elektrifisert sporet inn til sentrum.

– Notodden er et knutepunkt med europavei, buss, tog og flyplass. Vi har mange pendlere, og jeg er sikker på at toget vil bli mye mer brukt når det går helt til sentrum. Drømmen er å få togavgang hver time. Vi gleder oss veldig til dette står ferdig, sier ordfører Gry Fuglestveit (A).

Vestfold og Telemark fylkeskommune har støttet prosjektet økonomisk.

– Vi har vært opptatt av dette prosjektet i svært mange år. Regulariteten på strekningen har vært dårlig med ofte innstillinger og avvik, og dermed ofte bruk av maxitaxi på en dårlig og svingete vei. Elektrifiseringen er viktig både for å oppnå god regularitet og få toget tilbake til kollektivterminalen på Notodden. Jernbanen er en viktig forbindelse mellom Grenland og midtre deler av Telemark, og kollektivterminalen er et viktig knutepunkt for ekspressbussene øst-vest, sier Arve Høiberg (A) som leder hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen.

Jernbanen og E134 ligger tett i tett, og prosjektleder Rune Jensen konstaterer at en del veisalt havner på sporet. For å unngå skader på den nye kontaktledningen skal det bygges en skjerm langs bilveien. Foto: Ingunn Halvorsen

Påvirker E134 i byggeperioden

Det gamle sporet ble fjernet i november 2019. Prosjektlederen tar sikte på byggestart i april.

– Siden det ikke går togtrafikk på sporet, kan vi arbeide på dagtid, men må trolig også ta noen netter og helger til hjelp for å komme i mål. Bilveien må midlertidig innsnevres i anleggsperioden, og her har vi dialog med Statens vegvesen om hvordan det best kan løses, sier han.

Prosjektet skal stå ferdig høsten 2020 og har et totalbudsjett på rundt 70 millioner kroner. Det er togselskapet (Vy) som avgjør når togene skal begynne å kjøre inn til sentrum.