Når blir min jernbanestrekning digitalisert?

Planen som forteller når de ulike banestrekningene skal digitaliseres er nå oppdatert. Endringer i Bane NORs prosjektportefølje og takten for utbyggingen av ERTMS ligger til grunn for oppdateringen av signalplanen.

Tre år har gått siden Nasjonal signalplan sist ble oppdatert. Året etter inngikk vi tre systemkontrakter med leverandørene for det nye digitale signalsystemet, European Rail Traffic Management (ERTMS).  For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Nasjonal signalplan er førende for alle anskaffelser av signalanlegg til Bane NOR og det nasjonale jernbanenettet, og forteller når vi planlegger å bygge ERTMS på de ulike banestrekningene. Både fornyelse av eksisterende anlegg og bygging av signalanlegg på ny eller oppgradert infrastruktur omfattes av signalplanen.

Forskyvninger gir mer jernbane for pengene

Sverre Kjenne, konserndirektør Drift og teknologi i Bane NOR forteller at de største endringene i signalplanen skyldes endrede datoer for ferdigstillelse av store utbyggingsprosjekter, som for eksempel Ringeriksbanen, og planer for InterCity (IC) på Østfoldbanen og Dovrebanen.

– En annen viktig driver har vært kostnadsbesparelsene ved å bygge ERTMS direkte, uten å installere midlertidige signalanlegg. Slik får vi mer jernbane for pengene. Et eksempel på dette er strekningen Kleverud – Åkersvika. Der var det planlagt å installere et midlertidig signalanlegg, men nå bygger vi om direkte til ERTMS fordi sluttdatoen for prosjektet er skjøvet på, forklarer Kjenne.

Komplekse avhengigheter

Anbefalt utbygging av ERTMS på strekningen mellom Grefsen til Roa er skjøvet fra 2024 til 2028. Dette reduserer omfanget og dermed også risikoen i prosjekter på andre strekninger. ERTMS skal tas i bruk på Oslo S i 2026. Siden dette er et knutepunkt for brorparten av alle togene som trafikkerer den norske jernbanen, skal også alle tog være ferdig ombygd med ERTMS-utstyr i løpet av 2026.

– Vi sørger for et teknologisk taktskifte der tidligere tiders jernbanedrift oppgraderes ved hjelp av løsninger for fremtiden. Nasjonal signalplan gir føringer for Norges jernbane flere år frem i tid. Det er mange komplekse avhengigheter vi må ta hensyn til. I den oppdaterte planen har vi ivaretatt disse og kommet frem til de beste løsningene for de reisende, kundene våre og Bane NOR selv, sier Kjenne.

Signalplanen tar utgangspunkt i behovet for fornyelse av eksisterende signalanlegg og samordner dette med behovet for nye signalanlegg til ny infrastruktur. Den ivaretar også behovet for tekniske barrierer på strekninger uten fjernstyring, samt behovet for ombygging av kjøretøy til ERTMS og opplæring av førere slik at planen kan gjennomføres. I tillegg har det vært viktig å passe på at endringer i planen ikke skaper større utfordringer for bemanning av stasjoner enn nødvendig.

Du kan laste ned Nasjonal signalplan under 👇