Middelalderparken blir ny

En utendørs utstilling gir en smakebit på hvordan den nye Middelalderparken i Oslo vil bli. Bane NOR, Riksantikvaren og Oslo kommune samarbeider om den historiske byutviklingen og landskapsplanen som er utgangspunktet for utstillingen.

- Når vi planlegger og bygger jernbane for fremtiden, er det i et samspill mellom forskjellige parter i samfunnet. Utbyggingen av Follobanen er et tydelig eksempel på det viktige samspillet, sa Stine B. Ilebrekke Undrum, konserndirektør i Bane NOR, da hun åpnet popup-utstillingen «Middelalderparken inn i fremtiden» i Middelalderparken i dag.

Utstillingen viser blant annet hvordan parken skal ryddes for parkering og bygg – og med jernbanespor under bakken hvordan grøntområdet til parken skal bli nær dobbelt så stort.

Nå skal terrenget i Middelalderparken tilbakeføres og i den nye landskapsplanen for Middelalderparken fremgår det hva Bane NORs bidrag blant annet skal være:

  • Terreng ned mot vannspeilet
  • Terreng tilpasset et amfi med sitteplasser
  • Aktivitetsplass
  • Ridderturneringsbanen tilbakeføres
  • Vestre strete og Clemensallmenningen blir historiske gangveier
  • Østre strete blir mer moderne gangvei med grus

Fra åpningen av pop-up utstillingen. Foto: Trygve Indrelid/NTB

Gammel historie i et nytt landskap

Mens det under det grønne byrommet blir hele sju jernbanespor som frakter tog med mennesker mellom jobb, arbeid og fritid, skal Middelalderparken rustes opp og tilbakeføres.

Flere landskapsarkitekter har deltatt i konkurranse om parkens utforming – og Bane NOR har tidlig invitert naboer og andre interesserte til idédugnad. Rambøll har fått oppdraget som omfatter prosjektering for utforming og opparbeidelse av terrenget i Middelalderparken, der altså sluttresultatet skal blir en park med landskapsarkitektur som et viktig og synlig fag.  

Middelalderparken inn i fremtiden

Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR har samarbeidet om den historiske byutviklingen og landskapsplanen som er utgangspunktet for utstillingen som publikum nå fritt kan besiktige i Middelalderparken. Etter flere år med anleggsarbeid gir utstillingen en smakebit på hvordan Middelalderparken skal bli et område for både historie og fremtid.

Pop-utstillingen gir også et innblikk i hvordan utbyggingen av høyhastighetsbanen mellom Oslo-Ski, Follobanen, har gitt ny kunnskap om middelalderen, og hvordan jernbanen som er bygd under Middelalderparken har gitt mer plass til parken som formidlingssted og nærpark.

 - I Follobaneprosjektet har arkeologene avdekket mange nye hemmeligheter om livet i hovedstaden. Den nye parken vil gi oss muligheten til å formidle historien om Oslo i middelalderen, til glede for hele Oslo by.», sa riksantikvar Hanna Geiran som også deltok på poup-utstillingen i Middelalderparken.

Fra venstre: riksantikvar Hanna Geiran, kulturbyråd Omar Gamal og konserndirektør i Bane NOR, Stine Undrum. Foto: Trygve Indrelid/NTB

Popup-utstillingen «Middelalderparken inn i fremtiden» står i Middelalderparken ut oktober 2020, og kan fritt besiktiges av publikum.