Vellykket arbeidshelg på Nordlandsbanen

I helgen har Bane NOR med entreprenører gjort omfattende vedlikehold på Nordlandsbanen. Tre underganger, syv stikkrenner, bygging av føringsveier og kummer, skogrydding, tunnelsikring og mer stod på agendaen.

Tunnelsikring nord for Skonseng stasjon. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR

Fornyelse og vedlikehold av jernbanen sikrer at passasjerer og gods kommer trygt frem til riktig tid. Derfor har vi gjort en rekke nødvendige arbeidsoppgaver i helgen som krevde en lengre økt uten togtrafikk.

Nordlandsbanen og Meråkerbanen

I en tunnel nord for Skonseng stasjon jobbet vi med tunnelsikring. Mellom Rognan og Fauske begynte vi med rehabilitering av Finneidstrømmen bru, som må sandblåses og får tre strøk med maling. Litt lenger sør mellom Drevvatn og Bjerka fikk Røssåga bru samme behandling. Her skal i tillegg også landkar, pilarer og fundamenter utbedres.

Det var hektisk aktivitet på den nevnte strekningen mellom Drevvatn og Bjerka. Hele syv nye stikkrenner ble lagt inn, og det ble også bygd føringsveier for kabler flere steder. Like mange andre steder i Nordland har vi rydda skog langs jernbanen.

En kulvert (undergang under sportet) ble bygd i Saksenvik. På kulverten gjenstår kun noe etterarbeid, men på grunn av usikkerhet rundt fremdrift, ble to dagtog på Nordlandsbanen innstilt på mandag. En midlertidig planovergang mellom Mosjøen og Drevvatn ble også etablert for å få kjørt over tømmer. Planovergangen måtte fjernes hver gang det kom et arbeidstog.

Det varme været i helgen gjorde arbeidene mer krevende. Noen steder måtte vi rokke om på timeplanen, og faren for solslyng var utfordrende. Prosjektsjef i Infrastruktur område Nord i Bane NOR, Stein-Hugo Steffensen, er derfor godt fornøyd med alt arbeidet som ble gjort i helgen:

– Arbeidshelger som dette er helt nødvendig for å kunne gjøre vedlikehold på jernbanen. Vi vet det er strevsomt for de reisende med alternativ transport, men målet er en punktlig, komfortabel og driftssikker jernbane, når togene går som normalt. Jeg vil også berømme alle som har stått på i helga, dere har gjort en kjempeinnsats, forteller Steffensen.

Nordlandsbanen digitaliseres 

Nordlandsbanen fra Grong til Bodø er den første strekingen som får det nye digitale signalsystemet, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Systemet skal være i drift fra 31. oktober 2022.

Før den tid må Bane NOR gjøre en rekke anleggsarbeider. I arbeidshelgen fortsatte entreprenøren RIAS med å bygge føringsveier for kabler fra Mo i Rana til Ørtfjell og fra Drevvatn til Bjerka. I tillegg benyttet vi helgen til å bygge kryssinger for kabler under sporet. 

Fibertilgang trengs for å kunne ta i bruk det nye signalsystemet. På strekningene mellom Skonseng og Ørtfjell, Lønsdal og Bodø samt Grong og Trofors, fortsatte vi med dette arbeidet.

Røros- og Solørbanen

Arbeidet på Røros- og Solørbanen ble ferdig etter planen. Her ble det gjort en rekke ulike vedlikeholdsoppgaver – blant annet arbeid på planoverganger, med bruvedlikehold, skogrydding, svillebytte og stikkrennebytter.

Byggingen av nye kulverter (underganger under sporet) i Heradsbygd på Solørbanen og Gråberget mellom Koppang og Ophus, ble også ferdig i god tid.