Jobbehelg på Østfold-, Dovre- og Bergensbanen

Fra natt til lørdag 9. mai fram til søndag formiddag den 10. mai skal Bane NOR gjøre vedlikehold og byggearbeid på Østfoldbanen, deler av Dovrebanen og Bergensbanen mellom Bergen og Dale.

Arbeid ved sporet til nye Ulriken tunnel i Fløen i Bergen. (Foto: Kato Johansen/Bane Supply)

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles mens strekningene er stengt.

Jobbene som utføres er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

Bergensbanen

Banen er stengt mellom Bergen og Dale fra lørdag ca. kl. 03:40 til søndag ca. kl. 11:20. Les mer om arbeidene og trafikkavviklingen her.

I Bergen skal høyspenningsmaster til den nye tunnelen i Ulriken reises, og diverse kummer og kanaler skal på plass under sporene. Det blir også byggeaktivitet på det nye verkstedet som er under oppføring på Bergen stasjon.

Videre oppover Vossebanen blir det arbeid med sporveksler på Vaksdal og Stanghelle, samt rutinekontroller på kontaktledningsanlegget.

Dovrebanen/Rørosbanen

Strekningene Eidsvoll-Ringebu og Hamar-Løten er stengt fra lørdag ca. kl. 07:50 fram til søndag ca. kl. 15:40. I tillegg er strekningen fra Melhus skysstasjon til Hovin sør for Trondheim stengt fra tidlig lørdag morgen til ca. kl. 05.00 mandag morgen.

Det skal gjøres et mylder av oppgaver knyttet til drift og vedlikehold mens banen er stengt. Blant annet skal det på Lundamo stasjon settes opp to nye master for kontaktledningen og et åk. I tillegg blir det to kabelkryssinger under spor samt diverse signalarbeider.

På Melhus blir det forberedende arbeider før en ny undergang under sporene skal på plass i juni. Det skal blant annet settes ned flere kummer ved Melhus skysstasjon.

Det blir sveising og nøytralisering av sporet mellom Søberg og Ler, dette er etterarbeider etter at sporet ble fornyet i fjor. I tillegg vil det bli arbeid med skogrydding av ettervekst på strekningen Selsbakk-Trondheim utført av entreprenøren Lierne Tre.

Ler kryssingsspor
Våren 2020 blir en travel periode på Ler stasjon i Melhus. Vi nærmer oss nå avslutningen av arbeidet med det nye, forlengede kryssingssporet, som skal tas i bruk fra mandag 8. juni.

I denne perioden skal det jobbes med blant annet signalanlegget og kabelarbeider ved stasjonen. Det blir også en økt med natt- og helgejobbing den siste helga før kryssingssporet åpnes for trafikk.

Østfoldbanen

Banen er stengt på strekningene Oslo S-Halden-Ed og Ski-Kråkstad (Østre linje) fra lørdag ca. kl. 02:00 til søndag ca. kl. 13:40.

I forbindelse med byggingen av Follobanen gjøres det ulike arbeider ved innføringen til Oslo S, blant annet ved Nordenga bru og på Loenga. Videre utfører prosjektet jernbanetekniske arbeider både sør og nord for Ski stasjon. Les mer om arbeidene her.

Ved Ski stasjon skal vestre del av det nye stasjonsområdet innvies i august.  Se glimt fra stasjonen her.

Ellers er det en rekke små og store jobber med vedlikehold og fornyelse av banen. Denne helga er den største oppgaven utskifting av gamle sviller over en strekning på 1000 meter sørover fra Ingedal stasjon mellom Sarpsborg og Halden. Det skal også gjøres maskinelt sporvedlikehold (pakking og fordeling av ny pukk) sør for Moss. Dette arbeidet fortsetter om natten på ulike delstrekninger videre fram til 23. mai. Les mer om arbeidene her.

Kommende helg blir det også arbeider med ny, midlertidig bru over sporene på Vestby stasjon i regi av Vestby kommune.

Hektisk innsats ved Ler kryssingsspor under en tidligere helgeøkt. (Foto: Bane NOR)