Jobbehelg på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen

Helga 23-24. mai skal Bane NOR jobbe høyt og lavt både på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. Dette inngår som en del av omfattende oppgraderinger på begge banestrekningene. I tillegg gjøres ordinært vedlikehold.

Den store jobben med å bygge nytt anlegg for togenes kjørestrøm på Kongsvingerbanen startet høsten 2018 og avsluttes neste år. (Foto: Bane NOR)

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles mens strekningene er stengt.

Jobbene denne helga er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

Gjøvikbanen

Hele strekningen mellom Oslo S og Gjøvik blir stengt fra natt til lørdag kl. 02:00 fram til samme tid natt til mandag. Togene går altså som normalt fra  mandag morgen.

I løpet av 2022 planlegges avganger hver time i grunnrute til og fra Gjøvik, dobbelt så ofte som i dag. Derfor gjøres det nå tiltak langs hele banen for å fjerne flaskehalser og bygge ut kapasiteten slik at det blir plass til flere tog.

Mot slutten av 2022 skal også det nye digitale signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) settes i drift på Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik. Dette gir en mer punktlig, stabil og sikker jernbane.

Denne helgen gjøres forberedende arbeider for ERTMS flere steder langs Gjøvikbanen – ved Movatn, Stryken, Åneby, Hakadal, Jensrud, Grua, Bleiken, Kjelsås, Grefsen og Tøyen. Blant annet skal vi bygge kummer og føringsveier for kabler.

Videre skal diverse spor- og anleggsarbeid utføres ved Gjøvik stasjon, hvor nye spor for hensetting (parkering) av tog er under bygging. Det blir maskinelt sporvedlikehold (pakking og stabilisering av sporet) på korte delstrekninger mellom Kjelsås og Jaren. Mellom Roa og Jaren blir det også punktvis bytte av skinner, og på Jaren stasjon blir det gravearbeid for nye kabeltraséer i samband med nye spor for hensetting av togsett.

I tillegg gjøres ulike oppgaver knyttet til drift og vedlikehold mens banen er stengt, blant annet rutinemessige kontroller av signalanlegg en rekke steder, samt kontroll av kontaktledningsanlegget ved Roa stasjon.

Roa-Hønefoss

Denne strekningen, hvor det ordinært kun er godstrafikk, stenges også i helga.

Fram til første strekning åpner med ERTMS på Nordlandsbanen i oktober 2022 (Grong-Bodø), skal Bane NOR gjøre en rekke tester for å sikre at systemet fungerer slik det skal. Dette skal blant annet skje mellom Roa og Hønefoss, og i helga gjøres ulike arbeider knyttet til dette. I tillegg skal vi bytte sviller på jernbanebrua som går over E16 på Jevnaker.

Kongsvingerbanen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen på flere fronter, og det blir stor aktivitet mens strekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger/ Charlottenberg stenges fra natt til lørdag kl.04:15 fram til natt til mandag kl. 02:15. 

Blant annet fortsetter storjobben med rehabilitering av Fetsund bru, noe som blant annet omfatter sandblåsing denne helga. Det skal også ryddes skog og kratt på strekningen Lillestrøm–Fetsund. Dette forebygger problemer når for eksempel snøen legger seg tungt, eller ved kraftig vind som kan føre til trefall over linjen.

Sist, men ikke minst er det full fart med byggingen av helt nytt anlegg for togenes kjørestrøm på hele strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen. Denne helga er det blant annet aktivitet i nærheten av Haga stasjon, samt inne på Kongsvinger stasjon.

Arbeidene med dette prosjektet innebærer at det fram til 26. juni også er buss for tog mandag–fredag mellom klokken 08:25 og 14:00 på strekningen Lillestrøm–Kongsvinger. Det samme gjelder lørdager og søndager mellom 04:30 og 12:00.