Hvorfor må vi bråke sånn om natta?

Det pågår et stort vedlikeholdsarbeid i Oslo-området i sommer, og noen steder plages naboene av støy. Flere spør hvorfor vi ikke kan holde fred om natta? Her kommer forklaringen.

Mellom Bekkelaget og Ljan jobbes det både med å skifte ut skinnegangen og bygging av nye støttemurer for rassikring. Foto: Veidekke

I løpet av sju uker i sommer gjør Bane NOR en rekke arbeider på Drammenbanen og Østfoldbanen. Vi bytter ut spor, fornyer gamle anlegg og rassikrer jernbanen.

Dette gjør vi for at den klimavennlige jernbanen skal være en trygg, rask og behagelig måte å reise på.

Beklager overfor naboene

Strekningen mellom Bekkelaget og Ljan i Oslo er ett av områdene der naboene kan oppleve støy om natta. Her jobbes det med to forskjellige oppdrag samtidig: det rives gamle støttemurer og bygges nye, for å sikre jernbanen mot ras. I tillegg skal utdatert skinnegang erstattes med et nytt anlegg.

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR forteller at dette ikke kan gjøres samtidig, og at det derfor må jobbes nærmest «døgnet rundt».

– Det er bare å beklage overfor de naboene som utsettes for mye bråk. Vi skjønner godt at dette er slitsomt, sier Korslund.

Blir det for ille oppfordres folk til å sende en e-post til tognabo@banenor.no, så kan prosjektet hjelpe til med overnatting på hotell.

– Hvorfor kan ikke dette arbeidet gjøres på dagtid?

– Sporet må bygges om på dagtid. Da går det store maskiner på linja, som bytter ut den gamle skinnegangen med ny. Det arbeidet har prioritet og vi kan ikke bygge den nye støttemuren tett inntil jernbanen mens det legges nye skinner, forklarer Korslund.

Et vanskelig puslespill

Det betyr at rassikringen må skje om kvelden og på natta. Bane NOR har fått tillatelse fra helsemyndighetene i Bydel Nordstrand til å jobbe kveld og natt, med unntak av «innsovingsperioden» mellom klokka 23 og 01. 

Det er imidlertid flere kompliserende faktorer som hindrer utførelse av alt arbeidet på dagtid: For å få materialer til sporombyggingstoget, må det fraktes sviller og annet utstyr fra Hønefoss. Transporten av materialer kan ikke komme i konflikt med den vanlige togtrafikken på Gjøvikbanen. Transporten kan heller ikke stoppe eller forsinke persontrafikken eller anleggsmaskiner som kjører ut fra Oslo S i flere retninger.

– Dette er komplisert logistikk. Alt henger sammen med alt når det bygges og vedlikeholdes jernbane, og kapasiteten på linja begrenser oss. Derfor kan det periodevis skje lite arbeid i noen nabolag på dagtid, mens det støyer der om natta, forklarer Korslund.

Arbeider frem til 9. august

Kommunikasjonsrådgiveren forstår at dette er frustrerende for folk som må tåle mye bråk og for pendlere som er lei av periodene med buss for tog.

– Når tar det slutt?

– Denne sommeren skal vi jobbe fram til 9. august, men jeg kan dessverre ikke love at det blir stort bedre neste sommer, forteller Korslund.

Den store, tunge moderniseringsjobben som nå pågår ute i sporet fortsetter og avsluttes sommeren 2021.

– Det vil alltid være behov for vedlikeholdsarbeid på jernbanen. Det er stadig flere som reiser miljøvennlig med tog. Det er veldig gledelig, men det sliter også raskere på anleggene våre. Så det kommer nok flere slike arbeidsperioder i årene fremover, men de blir færre og kortere, og mindre slitsomme for naboene, sier Korslund.