God start på årets sommerarbeider

Etter snart to uker med buss for tog er vi godt i gang med oppstarten av årets sommerarbeid, både på Drammenbanen og Østfoldbanen.

Lieråsen tunnel. Foto: Edvard Grunnerud

Natt til 20. juni startet vedlikeholdsarbeidet i Lieråsen tunnel og samtidig stengte strekningen Asker-Drammen for seks uker. Sist helg startet også arbeidet på østsiden av Oslo opp. Da stengte strekningene Oslo S–Rygge og Oslo S–Mysen/Rakkestad.

Et puslespill

Det er mange forhold som påvirker når vi skal stenge en togstrekning. Derfor planlegges de togfrie periodene flere år i forkant, blant annet for å sikre koordineringen av alt arbeidet. En rekke aktører er involvert og det er et puslespill i samarbeid med tog- og godsselskapene, Vegvesenet, Ruter og ikke minst våre entreprenører og leverandører.

I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere koronaviruset, har vi som mål å holde aktivitetsnivået oppe. I leverandørkjeden er dette også viktig for å trygge flest mulig arbeidsplasser.   

God start på Drammenbanen

Det pågår omfattende modernisering på både Drammenbanen og Østfoldbanen. Etter en vellykket oppstart meldes det om god fremdrift i samsvar med planene som er lagt for prosjektene gjennom sommeren.

Bygging av nye spor står høyt på dagsorden både øst og vest for hovedstaden. Mellom Asker og Brakerøya er mannskap og maskiner snart halvveis i arbeidet med moderniseringen av dobbeltsporet på strekningen. På Brakerøya har det også pågått arbeid med å bore fundamenter for nye kontaktledningsmaster. Dette arbeidet er allerede avsluttet, og dermed ligger alt til rette for neste sommers storjobb med å bygge nytt kontaktledningsanlegg på denne delen av Drammenbanen.

Østfoldbanen

På Østfoldbanen startet arbeidet opp natt til 27. juni. Her pågår det nå omfattende modernisering mellom Oslo S. og Kolbotn. Sporombyggingstoget er godt i gang med å bygge nye spor mellom Bekkelaget og Sjursøya. Litt senere i juli er det strekningen mellom Kolbotn og Hauketo som står for tur. Byggingen av nye spor på denne delstrekningen skal etter planen være avsluttet drøyt midtveis i feriemåneden.

I området mellom Bekkelaget og Ljan pågår det omfattende anleggsarbeid knyttet til fjellsikring og bygging av nye støttemurer. Prosjektet er i god gjenge i forhold til fremdriftsplanene som er lagt, og etter en periode med mye støyende arbeid døgnet rundt, har vi grunn til å anta at omfanget av støyende nattarbeid vil avta noe i ukene som kommer.

Sporombyggingstoget i arbeid på Østfoldbanen ved Bekkelaget. (Foto: Jakob Vintertun)

Jobber mot åpning av Ski stasjon

På Follobanen deltar 70 selskaper med et mannskap på til sammen nesten 1200 menn og kvinner. I løpet av sommerens sammenhengende arbeidsperiode skal det utføres komplekse og større arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene i Blixtunnelene og på anleggsområdene til Follobaneprosjektet. 

I Ski er jobben med å koble sammen og tilpasse spor rundt stasjonen og stabilisere grunnen kommet godt i gang. Dette gjør at vi kommer i rute med å bygge østsiden av stasjonen til høsten. I Oslo er også arbeidet med grunnforsterkning ved Oslo S i gang. Alle planlagte aktiviteter i området er i rute.

I løpet av sommerukene skal Follobaneprosjektet blant annet koble sammen gamle og nye spor og gjøre andre omfattende arbeider ved Oslo S og Ski stasjon. Det skal også gjøres omfattende fornyelse og vedlikehold på Østfoldbanens toglinje mellom Oslo S og Ski. 

Buss for tog – vårt ansvar på stasjonene

Bane NOR har ansvaret for å tilpasse på stasjonene slik at togselskapene skal få plass til bussene som erstatter togene, og ikke minst slik at de reisende skal finne frem til riktig buss. I tillegg skal alt tilrettelegges slik at vi ivaretar godt smittevern på stasjonene.

Det har vært noen småutfordringer i oppstarten, men dette løses fortløpende gjennom daglige statusmøter mellom Bane NOR, togselskapene og Entur. Vi fikk blant annet tilbakemeldinger fra reisende på Ski om at det har vært litt vanskelig å finne frem fra buss for tog-plassen til sentrum. Vi var derfor raskt ute med å henge opp ekstra skilt, slik at det blir lettere for de som kommer med buss å finne veien.

Naboene merker arbeidet

Flere steder der vi jobber bor det folk i nærheten. Det kan være utfordrende, spesielt når vi må jobbe på natten. Det er ingen tvil om at støyende nattarbeid kan føre til mangel på søvn og skape utfordringer for mange. Det er viktig for oss å ivareta naboene. Det er arbeid man alltid kan bli bedre på, og derfor setter vi stor pris på at de som blir berørt tar kontakt med oss, slik at vi enten kan gi mer og bedre informasjon, eller i enkelte tilfeller tilby alternativ overnatting.

Her finner du mer informasjon om hvorfor vi må jobbe på natten.
Og her finner du kontaktinformasjon hvis du ønsker å komme i kontakt med oss.

Gevinstene av sommerarbeidet

Vi må gjøre dette arbeidet for å sikre en mer driftssikker og robust jernbane, samtidig som jernbanenettet bygges ut. Der vi bytter ut gamle spor med nye, vil de reisende kunne oppleve bedre komfort. Togene går stillere, og det vil også de som bor ved jernbanen, kunne merke.

Denne sommeren skal vi blant annet på Drammenbanen bytte ut spor fra Lieråsen til Brakerøya, samtidig som vi oppgraderer Lieråsen tunnel. Flere steder skal vi også oppgradere kontaktledningsanlegget. Det betyr at anlegget blir mindre sårbart. Vi ser at det er langt færre feil der hvor vi allerede har modernisert.

For å sikre at våre store utbyggingsprosjekter blir ferdigstilt til planlagt tid, er ukene på sommeren viktige. Blant annet skal den første delen av Ski stasjon, som er en del av Follobaneprosjektet, bygges ferdig i denne perioden. Tog som nå går på østsiden av stasjonen, flyttes over til den nye delen.

Følg oss gjerne på Instagram og Facebook. Der deler vi både video og bilder fra arbeidet som pågår gjennom sommeren.