Bratsbergbanen runder 100

Den 9. februar er det 100 år siden kong Haakon åpnet banen fra Notodden til Skien. Jubileet blir markert med gratis togtur, bokutgivelse og rallarmusikk.

Kong Haakon på Hjuksebø stasjon i 1920. Her fikk Sørlandsbanen forbindelse med Bratsbergbanen til Nordagutu. Foto: Ukjent/ Norsk jernbanemuseum.

Bratsbergbanen ble bygget for å transportere kunstgjødsel for Norsk Hydro fra Notodden og Rjukan ut i verden. Banen var i bruk allerede fra 1916 og ble høytidelig åpnet av kong Haakon VII den 9. februar 1920.

Togtur med historisk sus

– Bratsbergbanen var et samarbeid mellom staten og Norsk Hydro, som allerede hadde en privat jernbane fra Tinnoset til Notodden, sier Helge Songe. Han har skrevet boka «Bratsbergbanen» som blir lansert i forbindelse med jubileet.

Mandag 10. februar inviterer Skien historielag og Sauherad historielag alle interesserte på gratis tur med 100-åringen. Det hele starter på Skien stasjon kl. 11.30 med historiefortelling, taler og rallarmusikk. Deretter går turen til Notodden og tilbake med underholdning og boksignering på toget.

Montering av midtspennet på Hjuksa bru, en ingeniørbragd i sin tid og en del av den opprinnelige Bratsbergbanen. Den er Norges høyeste jernbanebru med 65 meter. Foto: Ukjent/ Norsk jernbanemuseum.

Parallell til Ofotbanen

Songe forteller at det var politisk kamp om hvor Bratsbergbanen skulle gå.
– Industriens behov ble avgjørende. Banen ble i sin tid sammenlignet med Ofotbanen; begge gikk gjennom ubebodde områder og fikk inntektene fra industrien. Hydro og NSB drev Bratsbergbanen i fellesskap helt frem til 1955, forteller Songe.

Banen ble også mye brukt av passasjerer frem til privatbilene kom for fullt på 1960-tallet. Samtidig reduserte Hydro sin aktivitet på Notodden og etter hvert på Rjukan, så godstrafikken ble betydelig mindre.

– Banen har vært truet av nedlegging flere ganger. Når Bane NOR nå skal elektrifisere sporet frem til Notodden kollektivterminal, tar vi det som et tegn på at det vil gå tog på Bratsbergbanen også i årene fremover, sier Helge Songe.

Lokalhistoriker Helge Songe har skrevet bok om 100-åringen Bratsbergbanen. Foto: Privat

Nye sviller og mindre skog

Navnet Bratsbergbanen ble opprinnelig brukt om hele strekningen fra Skien til Notodden. I dag brukes det om den 44 kilometer lange banen fra Porsgrunn til Nordagutu. Strekningen trafikkeres hovedsakelig av persontog. Den har tilknytning til Sørlandsbanen, og godstrafikk fra Grenland mot Oslo går via Bratsbergbanen.

Banen har en del rasfarlige partier, og Bane NOR har de siste årene sikret flere av disse med bolter, nett og rasvoller. Gamle tremaster og sviller er skiftet, og vegetasjon langs banen ryddet. I 2020 står nye prosjekter med svillebytte og skogrydding på planen.

– Det er en utfordrende bane å vedlikeholde, og vi må prioritere mellom flere trengende jernbanestrekninger rundt i landet. Målet vårt er å holde Bratsbergbanen i god stand slik at den fortsatt kan fylle en viktig rolle i lokalsamfunnet, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane NOR.

Arbeidstog på Tjerndalen viadukt ved Valebø i 2019. Dronefoto: Bane NOR

Kilder: Helge Songe, digitaltmuseum.no, Wikipedia.

Mer om Bratsbergbanen

Bane NORs infoside om Bratsbergbanen
Digitalt museum: Bratsbergbanen Nordagutu–Eidanger