Bane NOR og Statsbygg samarbeider om BIM

- Statsbygg har gjort en fantastisk jobb med sin database SIMBA de siste årene, og vi ser med stor glede fram til videre samarbeid, sier Kristin Lysebo, fagansvarlig BIM i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tidligere i år etablerte Bane NOR og Statsbygg et uformelt samarbeid for å dele kunnskap og erfaringer rundt bygningsinformasjonmodeller (BIM). Samarbeidet er nå konkretisert i en samarbeidsavtale som gir oss muligheten til å bruke de samme kravene til BIM som Statsbygg har satt i sin håndbok.

I første omgang vil vi stille krav om bruk av BIM i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Etter hvert vil kravene også brukes i andre utbyggingsprosjekter og bli vurdert innført i alle prosjekter i Bane NOR. Sammen med Statsbygg vil vi samarbeide om videreutvikling om BIM-prosesser og systemer som en del av samarbeidsavtalen.

Samarbeid mellom byggherrer er sentralt

Et godt samarbeid mellom byggherrer generelt er helt sentralt, og spesielt innenfor BIM. 

– Statsbygg har gjort en fantastisk jobb med sin database SIMBA de siste årene og vi ser med stor glede fram til videre samarbeid. Det at vi kan dele erfaringer og kompetanse gir oss betydelig drahjelp for å kunne stille samkjørte krav til BIM og bygninger i bransjen, sier Kristin Lysebo, fagansvarlig BIM i Bane NOR.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum er også glad for samarbeidet.

– Det at vi kan gå sammen med en annen stor byggherre om å stille krav til bransjen, er utrolig spennende og viktig. Vi tror at dette arbeidet som gjøres med BIM kan få store positive ringvirkninger for samferdselsprosjekter i årene som kommer, sier Undrum.

Utbyggingsdirektør i Bane NOR Stine Undrum ser frem til videre samarbeid med Statsbygg

Statsbygg ser også frem til det videre samarbeidet 

– Vi er opptatt av å standardisere måten vi stiller krav til informasjonsleveranser i næringen. Samarbeid med andre bestillere og eiere er derfor viktig for oss. Vi er meget positive til utviklingen i samarbeidet med Bane NOR, sier Anders Fylling, direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter. – Bane NOR viser seg som en sentral og fremoverlent aktør innen digitalisering av næringen, sier han.

– Når Bane NOR tar i bruk løsningen som vi har utviklet, vil vi dermed få viktige tilbakemeldinger på hvordan den fungerer i andre typer prosjekter enn dem vi gjennomfører. Samtidig vil den videre utviklingen av løsningen skje med Bane NOR som likeverdig part. Dette har potensial for å bli en felles plattform for flere bestillere. Det synes vi er kjempespennende, sier Steen Sunesen som er prosjektleder for SIMBA (Statsbyggs BIM-krav).

Samarbeidsavtalen er undertegnet av direktør Anders Fylling i Statsbygg og utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR.