Bane NOR først i Europa

I november ble Bane NOR den første infrastrukturforvalteren i Europa som tok i bruk den nye europeiske standarden for grensesnitt mellom trafikkstyrings- og signalsystem.

– Våre tekniske eksperter har jobbet med dette siden 2014 og har vært en pådriver for ideen om at grensesnitt må standardiseres. Her er vi virkelig med på å dra jernbaneindustrien på rett spor mot et moderne marked med fremtidsretta løsninger. Det er vi veldig stolte av, sier Lars Jorde, som leder ERTMS-programmet i Bane NOR.

Må standardisere

Mye utvikling og testing må til før vi kan ta det nye digitale signalsystemet European Rail Traffic Management (ERTMS) i bruk, først på Nordlandsbanen fra Grong til Bodø i oktober 2022, og Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik kun noen uker senere.

– En vesentlig del av denne fornyelsen er standardisering. I dag har vi 336 signalanlegg og mer enn 15 ulike varianter. Med ERTMS får vi ett system for hele Norges jernbane. Det vil både være enklere og rimeligere å holde vedlike, som igjen gir mer jernbane for pengene, sier Jorde.

I Norge har vi valgt tre forskjellige leverandører. Alstom for systemet om bord i toget, signalsystemet langs sporet leverer Siemens, og Thales leverer trafikkstyringssystemet. Vi jobber nå med å ta i bruk den europeiske standarden for grensesnitt mellom systemene sammen med leverandørene. I november ble vi de første i Europa som vellykket har tatt i bruk det standardiserte grensesnittet mellom trafikkstyringssystemet og signalsystemet.

– Thales har sammen med Siemens designet og implementert det nye standardiserte grensesnittet. Dette er en helt ny løsning på markedet som vil komme hele jernbanebransjen til nytte. Vi er veldig glade for og stolte av å ha fått til dette, og vil fortsette å samarbeide med alle våre partnere i jernbanebransjen for å utvikle flere åpne grensesnitt, forteller Yves Joannic, visepresident for signal i Thales.

Lars Jorde, som leder ERTMS-programmet i Bane NOR. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR.

Et stort løft for jernbanen

EULYNX er et europeisk initiativ fra 13 europeiske jernbaneaktører, blant annet SBB, Deutsche Bahn og Bane NOR. Målet er å utarbeide standardisere grensesnitt mellom undersystemene i ERTMS, kort fortalt: hvordan systemene rent teknisk skal snakke sammen.

I praksis gjør standardiserte grensesnitt det enklere å bytte ut delsystemer, som for eksempel har kortere levetid, i stedet for å måtte bytte ute hele systemet. Vi unngår også monopoler på spesielle områder, og det gjør at vi får en bedre konkurranse blant leverandørene.

– Bane NORs samfunnsoppdrag er å sørge for et teknologisk taktskifte der tidligere tiders jernbanedrift oppgraderes ved hjelp av løsninger for fremtiden. Det store løftet for jernbanen klarer vi ikke alene. Vi er derfor glade for å ha med oss kompetente leverandører, avslutter Jorde.

Det siste året har det vært mye testaktivitet på Campus Nyland, vårt test- og kompetansesenter for digitaliseringen av jernbanen. I oktober i år startet vi testing med det første testtoget på testlinjen mellom Hønefoss og Roa.

Du kan lese mer om det europeiske initiativet til standardisering av grensesnitt her.