Avsporing på Dovrebanen

Et tømmertog sporet av med bakerste vogn ved utkjøring fra Hove tømmerterminal nord for Lillehammer natt til fredag 6. mars. Hendelsen førte til store skader på infrastrukturen. Banen åpnet for persontrafikk natt til mandag.

Bakerste vogn i tømmertoget har tatt grådig for seg av kontaktledningsanlegget. (Foto: Knut Atle Bergum)

Uhellet ble meldt like før klokka tre natt til fredag 6. mars. Vogna, som var fullastet med tømmer og hadde sporet av med bakerste boggi, har blant annet revet ned sju kontaktledningsmaster, skadet to sporveksler, samt gjort skade på kabelkanaler, sviller og spor over en strekning på 3-500 meter.

Store snømengder på stedet gjorde det krevende å få full oversikt over situasjonen og vanskeliggjør utbedringsarbeidet.  

Mens resten av toget ble fjernet i titiden fredag formiddag, fortsatte arbeidet med å jekke den avsporede vogna tilbake på sporet utover ettermiddagen fredag. Samtidig ble det mobilisert en omfattende innsats for å utbedre de oppståtte skadene.

– Vi har jobbet spreng for å få fatt i riktige og nødvendige ressurser fra alle involverte parter, både internt i Bane NOR og hos samarbeidspartnere, fortalte banesjef Anders Nicolaysen i Bane NOR.

Åpnet natt til mandag

Mannskaper fra Bane NOR, Spordrift og andre bidragsytere jobbet for fullt gjennom hele helga, og nattogene natt til mandag ble de første persontogene forbi ulykkesstedet. 

Noen godstog kunne trekkes forbi ulykkesstedet med diesellok natt til søndag og søndag formidddag, før arbeidene med kontaktledningen var avsluttet. 

Årsaken til avsporingen blir undersøkt av Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet.

Det blir en omfattende jobb å utbedre skadene. (Foto: Knut Atle Bergum)