Årets første arbeidshelg på Østfoldbanen

Fra natt til lørdag 22. februar fram til midt på dagen søndag stenges Østfoldbanen på grunn av anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av nye dobbeltspor på Follobanen og gjennom Moss.

Arbeidene med innføringen av Follobanen til Oslo S pågår for fullt. (Foto: Thor Erik Skarpen)

Det er strekningen mellom Oslo S og Rygge/Kråkstad som blir stengt fra ca. kl.01.30 lørdag 22. februar fram til ca. kl. 14.00 søndag 23. februar.

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller Vys nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Full fart for Follobanen

Mens banen er stengt skal Follobane-prosjektet arbeide på flere fronter. Ved Loenga og innføringen til Oslo S skal det gjøres ulike jernbanetekniske arbeider. Dette er blant annet kontroller, sporarbeid og diverse kartleggingsarbeid som forberedelse til de store jobbene som skal gjøres i påsken og til sommeren. Nå i helga skal det i tillegg bores for mastefundamenter, og ved Sydhavna skal det bores i fjell.

Blant helgens aktiviteter på Ski er montering av sporvekselvarme i dagsonen og montering av kabelkanaler inne på Ski stasjon. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig. Et helikopter skal montere en mast inne i anleggsområdet, like sør for tunnelportalen og like vest for Langhusveien. Monteringen vil skje på dagtid på lørdag.

Det nye dobbeltsporet på Follobanen som åpner i 2022, betyr flere tog, bedre punktlighet og en reisetid på 11 minutter mellom Oslo og Ski. Les mer om prosjektet her.

Sandbukta-Moss-Såstad

I Østfold skal det gjøres ulike jobber knyttet til dobbeltsporprosjektet Sandbukta–Moss–Såstad. Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024.

Blant annet skal det langs sporet fra Larkollveien mot Rygge monteres prismer for innmåling, og det skal gjøres jernbanetekniske arbeider og ulike andre oppgaver på/ved Moss stasjon.

I perioden hvor banen er stengt gjøres det også noen vedlikeholdsoppgaver og kontroller av tekniske anlegg.