Arbeidsperiode på Bergensbanen i september/oktober

Fra mandag 28. september til og med fredag 2. oktober skal Bane NOR vedlikeholde jernbanen mellom Voss og Bergen fem timer hver dag. Helgen 3.–4. oktober blir det aktivitet hele døgnet fra Hønefoss til Bergen. Vy tilbyr alternativ transport i perioden.

Dale stasjon skal få ny overgangsbru og plattformer med universell utforming. Illustrasjon: Multiconsult/Bane NOR

I månedsskiftet september/oktober er det klart for en omfattende arbeidsperiode på Bergensbanen.

– Nå blir det byggestart på stasjonene på Evanger og Dale, som skal få nye plattformer og overgangsbruer. I tillegg kommer vedlikehold og kontroller som krever en lengre økt enn vi får mellom passerende tog. Målet er høy sikkerhet og stabil drift, og at det skal være komfortabelt å reise med toget, sier Tony Dæmring, områdedirektør i Bane NOR.

Bergensbanen stenges for vanlig togtrafikk på følgende strekninger og perioder:

 • 28. september til 2. oktober: Stengt mellom Voss og Bergen i fem timer på dagtid utenom rushtid. Resten av døgnet går togene som normalt.
 • 3. til 4. oktober: Stengt mellom Hønefoss og Voss natt til lørdag kl. 02.30 til søndag kl. 09.00 og mellom Voss og Bergen fra natt til lørdag kl. 02.30 til søndag kl. 11.55.

– Vi er nødt til å stenge mens entreprenørene arbeider for fullt i skinnegangen, men vi forsøker å holde antall stengninger på et minimum og legge arbeidet til tider som belaster passasjerer og godstrafikk så lite som mulig, sier Dæmring.

Vy organiserer alternativ transport

Bane NOR samarbeider tett med Vy, som organiserer buss for tog på berørte avganger. Ved opptrapping av streik i bussektoren kan noen avganger bli innstilt.

Oppdaterte rutetider og bussavganger finnes på Vy.no, Vy-appen og reiseplanleggeren entur.no. Bane NORs app viser togtider og avvik i sanntid. Stasjonene vil bli godt skiltet slik at det skal være lett å finne fram til holdeplassene for buss for tog.

– Det er viktig arbeid Bane NOR gjør på Bergensbanen denne høsten. Vi ser frem til at det vil bidra til tryggere stasjoner for de reisende, økt punktlighet og stabil drift for alle oss som bruker togstrekningen, sier Linda Kragseth, markeds- og kommunikasjonssjef i Vy.

Arbeidsplan

 • Ny teknisk tunnel under sporene i Fløen (Bergen) og montering og testing av utstyr til det nye signalanlegget mellom Arna og Bergen
 • Oppstart av arbeid med plattformer og overgangsbroer på Dale og Evanger
 • Bytte av jernbanebru mellom Bulken og Evanger
 • Arbeid med nye snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid
 • Arbeid med overgangsbru på Geilo stasjon
 • Bytte av sporveksler på stasjonene Veme og Flå
 • Ny stikkrenne ved Soknabruket
 • Ringerike kommune bygger ny undergang under jernbanen i Hønefoss
 • Forberedelser til nytt digitalt signalanlegg
 • Rutinekontroller av signal- og kontaktledningsanlegg

Les mer om planlagt arbeid på Bergensbanen høsten 2020.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nært jernbanespor og høyspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Lyssignal i nye Ulriken tunnel som åpner i desember 2020. Foto: Ivan Duric, Bane NOR

Bytte av sporveksler er en av oppgavene som skal gjøres på Bergensbanen den første helgen i oktober. Foto: Anders Sirevaag, Bane NOR