Arbeid på Bergensbanen høsten 2020

Det blir vedlikeholdsarbeid og bygging på flere delstrekninger av Bergensbanen denne høsten. I tillegg gjøres det klart for en milepæl i arbeidet med dobbeltspor mellom Arna og Bergen på slutten av året - å ta i bruk den nye tunnelen i Ulriken.

Lyssignal i nye Ulriken tunnel som åpner i desember 2020. Foto: Ivan Duric, Bane NOR

Jevnlig vedlikehold og fornyelse av jernbanen er nødvendig for at passasjerer og gods skal komme sikkert frem til rett tid. I løpet av høsten har vi satt av tid til vedlikeholdsoppgaver som krever en lengre periode uten togtrafikk.

– I høst skal vi starte på flere større prosjekter, deriblant stasjonene på Evanger og Dale. Målet er høy sikkerhet og stabil drift, og at det skal være komfortabelt å reise med toget, sier Tony Dæmring, områdedirektør i Bane NOR.

Fra 28. september til 4. oktober blir banen stengt i fem timer på ukedagene og store deler av helgen. Det samme gjelder helgen 17. til 19. oktober. I tillegg til vedlikeholdsarbeidet er den nye tunnelen gjennom Ulriken snart ferdig og skal kobles til det nåværende sporet. Dette krever at banen stenges i fire og en halv uke fra 11.november, før nye Ulriken tunnel kan tas i bruk 13. desember. Vy organiserer og tilrettelegger for alternativ transport i alle periodene.

– Vi er nødt til å stenge mens entreprenørene arbeider for fullt i skinnegangen, men vi forsøker å holde antall stengninger på et minimum og legge arbeidet til tider som belaster passasjerer og godstrafikk så lite som mulig, sier Dæmring.

Vy organiserer alternativ transport

Vi samarbeider tett med Vy slik at de kan tilrettelegge best mulig for alternativ transport i periodene vi må stenge.

– Det er viktig arbeid Bane NOR gjør på Bergensbanen denne høsten. Vi ser frem til at det vil bidra til tryggere stasjoner for de reisende, økt punktlighet og stabil drift for alle oss som bruker togstrekningen, sier Linda Kragseth, markeds- og kommunikasjonssjef i Vy.

Detaljer om rutetider og bussavganger finner du på Vy.no og reiseplanleggeren entur.no når det nærmer seg. Stasjonene vil bli godt skiltet slik at det skal være lett å finne fram til holdeplassene for buss for tog.

Bergensbanen stenges for vanlig togtrafikk på følgende strekninger og perioder:

 • 28. september til 2. oktober: Stengt mellom Voss og Bergen kl. 09.15–15.00. Resten av døgnet går togene som normalt.
 • 3. til 4. oktober: Stengt mellom Hønefoss og Voss fra lørdag kl. 02.30 til søndag kl. 09.00 og mellom Voss og Bergen fra lørdag kl. 02.30 til søndag kl. 11.55.
 • 17. til 19. oktober: Stengt mellom Vaksdal og Bergen fra lørdag kl. 08.10 til mandag 03.50.
 • 11. november til 13. desember: Stengt mellom Voss og Bergen i perioden 11. november kl. 03.00 til 20. november kl. 03.00, og mellom Vaksdal og Bergen i perioden 20. november kl. 03.00 til 13. desember kl. 03.00. I den siste perioden vil lokaltogene gå mellom Voss og Vaksdal med overgang til buss på Dale. Regiontogene til/fra Oslo S/Ål snur på Voss, og erstattes med buss på strekningen Bergen-Voss.

Bane NOR og godsselskapene har samarbeidet tett om løsninger slik at godstogene kan passere på bestemte tider i deler av perioden.

Arbeidsplan

I tillegg til klargjøringen av nye Ulriken tunnel står blant annet disse arbeidsoppgavene på planen for høsten:

 • Ny teknisk tunnel under sporene i Fløen (Bergen) og montering og testing av utstyr til det nye signalanlegget mellom Arna og Bergen
 • Oppstart av arbeid med plattformer og overgangsbroer på Dale og Evanger
 • Bytte av jernbanebru mellom Bulken og Evanger
 • Arbeid med nye snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid
 • Arbeid med overgangsbru på Geilo stasjon
 • Bytte av sporveksler på stasjonene Flå og Veme
 • Ny stikkrenne ved Soknabruket
 • Ringerike kommune bygger ny undergang under jernbanen i Hønefoss
 • Forberedelser til nytt digitalt signalanlegg
 • Rutinekontroller av signal- og kontaktledningsanlegg

Lyssignal til det nye sporet på Arna stasjon på Bergensbanen. Foto: Marius Jørgensen, Bane NOR

Bytte av sporveksler er en av oppgavene som skal gjøres på Bergensbanen i høst. Foto: Anders Sirevaag, Bane NOR