Arbeid og koronatiltak påvirker trafikkbildet i Oslo i sommer

Det skal gjøres utbedringer i Oslos kollektivtrafikk, på veiene rundt hovedstaden, samt på jernbanen i løpet av sommerukene. Dette, sammen med koronatiltak, påvirker reisen og det totale trafikkbildet.

Foto: Ida Brentebråten, Bane NOR

Når det er vedlikehold og bygging både på vei, trikk, T-bane og jernbane blir trafikken påvirket. Derfor samarbeider Statens vegvesen, Sporveien, Ruter, Bane NOR og togselskapene tett for å få til en mest mulig smidig trafikkavvikling i og rundt Oslo gjennom sommeren.

Dette gjør togselskapene i sommer

Økt trafikk på veiene

Som følge av reiserådene som gis fra helsemyndighetene på grunn av koronasituasjonen, er det forventet at mange velger bil framfor kollektivt, både til jobb og i forbindelse med sommerferien. Mange tar også gjerne bilen når det er alternativ transport over en lengre periode.

Dette gir økt trafikk på veiene og kan skape utfordringer i trafikken. Det gjelder særlig Oslo sentrum, veiene rundt hovedstaden og rundt de største knutepunktene for kollektivtrafikk. Halvert kapasitet i Vålerengtunnelen vil gjøre framkommeligheten ekstra utfordrende denne sommeren. I tillegg vil alternativ transport for trikk, T-bane og tog gjøre at det er flere busser ute i trafikken. Derfor anbefaler vi alle å ikke kjøre gjennom Oslo sentrum, men heller bruke alternative ruter i de ukene arbeidet pågår. Vi anbefaler også at de som kan, unngår rushtid og velger å reise på andre tider på døgnet, har hjemmekontor eller vurderer å sykle eller gå til jobb.

Vedlikehold og utbygging av jernbanen

I sommer stenges togtrafikken blant annet mellom Asker og Drammen, og på deler av Østfoldbanen på grunn av utbygging av Follobanen og vedlikehold på jernbaneinfrastrukturen. Dette krever en sammenhengende arbeidsperiode på seks uker. Arbeidet vestover starter en uke før arbeidet østover.

Alternativ transport

Ruter, Vy, Go-Ahead og Flytoget tilbyr alternativ transport der det er stengt for trikk-, T-bane og togtrafikk. De som skal reise med kollektivtransport i sommer må være forberedt på at reisen kan ta lenger tid og kreve flere bytter underveis enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene på alternativ transport avvike fra ordinær avgangstid. Når det gjelder smitteverntiltak, følges disse på samme måte som ved ordinær trafikk.

For oppdatert informasjon om din reise og hvordan du skal komme deg frem; se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Ruter, Vy, Go-Ahead og Flytoget. På disse sidene finner du også mer informasjon om smitteverntiltakene knyttet til kollektivtrafikk og fritidsreiser.

Her kan du lese mer om smitteverntiltakene knyttet til kollektivtrafikk!

Her er det stengt i sommer

Trikk og T-bane i Oslo:

 • T-banen har stengt Brynseng – Tveita/Godlia 26. juni – 28. juni
 • T-banen har stengt Lambertseter – Bergkrystallen og Østerås – Smedstad 27. juli – 2. august
 • Trikk 11, 12, 13 og 19 kjører ikke Majorstuen og Grünerløkka fra 18. mai

Veiene rundt Oslo:

 • Festningstunnelen 5. juli – 20. juli: Ett felt stengt i østgående løp på dagtid og hele østgående løp stengt på natt
 • Hjortneslokket/ Festningstunnelen 21.juli – 15.august: Venstre felt i begge retninger stengt på dagtid
 • Vålerengtunnelen fra 8. juni – mars 2021: Ett løp stengt – toveistrafikk i motsatt løp

Jernbanen:

 • Asker-Drammen fra og med 20. juni til og med 2. august (oppstart natt til 3. august)
 • Sandvika- Asker fra om med 27. juni til og med 2. august. Gjelder kun L1
 • Asker – Spikkestad fra og med 20. juli til og med 23. juli (oppstart natt til 24. juli)
 • Drammen - Gulskogen og Drammen – Sande fredag kveld 17. juli til mandag morgen 20. juli
 • Oslo S – Rygge og Oslo S – Mysen/Rakkestad fra og med 27. juni til og med 9. august (oppstart natt til 10. august)
 • De første dagene etter at arbeidene er avsluttet vil togene kjøre med redusert hastighet. Det kan i tillegg komme innstillinger.

Kontaktpersoner for pressen:

Statens vegvesen: Senior kommunikasjonsrådgiver
Lars Helge Rasch, telefon 901 01 005
Ruter: Pressevakt, tlf. 400 01 518
Vy: Kommunikasjonssjef Gina Scholz, tlf. 952 48 688 / Pressevakt 88 00 10 00
Flytoget: Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Gjestland, telefon, 991 66 016
Go-Ahead:
Infovakt: 474 87 738
Bane NOR: Pressevakt: 916 56 565