2020

 • Ny undergang erstatter to usikrede planoverganger

  Et spleiselag mellom Ringerike kommune og Bane NOR sørger for et kinderegg på Hønefoss: Skolebarn og andre fotgjengere får en trygg gangvei under jernbanen, passerende tog slutter å tute og bydeler knyttes sammen.

  Den usikrede planovergangen ved Storløkka ble stengt ved skolestart i høst. Like bortenfor overgangen kommer kulverten som en del av ny gang- og sykkelvei. Foto: Ulf Glasrud
 • Stormen «Sally» gjorde at Grønfjelldal stasjon gjenoppstod etter 46 år

  Første passasjer fra nyåpnede Grønfjelldal stasjon mandag morgen ble 5-årige Hilda Mørtsell. Full av forventning satt Hilda på den nysnekrede perrongen og ventet på at «Ole Tobias» skulle stoppe og åpne dørene. Sammen med mamma Vibeke og pappa Dag Jøran trippet den spente jenta inn på toget, klar for sitt livs første togtur!

  Under stormen «Sally» rev Ranaelva med seg vegbrua ved Nevernes, Helgeland. Dette gjorde at de 200 innbyggerne i bygda Grønfjelldal ble fullstendig isolert. Nå er Grønfjelldal stasjon gjenopplivet slik at Nordlandsbanen blir bygdas livline til omverdenen.
 • Politi for tog

  Det er forbudt å krysse en planovergang når tog er ventet. Nå skal politiet vise at rødt er rødt.

 • Arbeidsperiode på Bergensbanen i september/oktober

  Fra mandag 28. september til og med fredag 2. oktober skal Bane NOR vedlikeholde jernbanen mellom Voss og Bergen fem timer hver dag. Helgen 3.–4. oktober blir det aktivitet hele døgnet fra Hønefoss til Bergen. Vy tilbyr alternativ transport i perioden.

  Nå starter byggearbeidet ved Evanger stasjon, som skal få nye plattformer og planfri kryssing via overgangsbru. Illustrasjon: Multiconsult/ Bane NOR
 • Samferdselsministeren åpnet nye Ski stasjon

  Vestre del av nye Ski stasjon er offisielt åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Sammen med ordfører Hanne Opdan, konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein markerte Hareide den første ferdige delen av Follobanen.

 • Jobbehelg på flere fronter rundt Oslo

  Helga 18-20. september er det Østfoldbanen, samt deler av Hovedbanen og Drammenbanen som står for tur når Bane NOR skal gjøre viktig arbeid med fornyelse, vedlikehold og utbyggingsprosjekter.

 • Middelalderparken blir ny

  En utendørs utstilling gir en smakebit på hvordan den nye Middelalderparken i Oslo vil bli. Bane NOR, Riksantikvaren og Oslo kommune samarbeider om den historiske byutviklingen og landskapsplanen som er utgangspunktet for utstillingen.

 • Stor arbeidshelg i sør og nord

  Hele Nordlandsbanen og strekningene Drammen-Kristiansand og Drammen-Sande stenges helga 11-14. september. Bane NOR gjør en rekke jobber som er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

 • Elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag er i gang

  Nå skjer det forberedende arbeider for ny omformerstasjon på Hell ved Stjørdal. Byggefasen for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er dermed i gang.

 • Korona og punktlige tog gir mer gods på bane

  Koronautfordringene ser ut til å slå positivt ut for målet om mer gods på bane. Norske godstog er i tillegg på punktlighetstoppen i Europa. Så langt i år er det fraktet mer gods på jernbane enn tilsvarende periode i 2019. Mye av økningen er gods som normalt skulle ha gått med lastebil.

  Korona og punktlige tog gir mer gods på bane