2020

 • Kollektivtransporttilbudet skal opprettholdes

  Statsminister Erna Solberg og regjeringen med sterke tiltak i et forsøk på å stanse spredning av koronaviruset.

 • Bane NOR iverksetter smitteverntiltak på stasjonene

  Bane NOR intensiverer renholdet på norske jernbanestasjoner. Også koronainformasjonen som er gjort tilgjengelig for de reisende på stasjonene, blir oppdatert.

 • Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

  Etter å ha vunnet en omfattende IKT driftsavtale skal Sopra Steria spille en sentral rolle i digitaliseringen av organisasjonen til Bane NOR de nærmeste årene.

 • Alvorlig siktelse etter Filipstad-ulykken

  Statsadvokaten har siktet Bane NOR på tre punkter etter ulykken i februar i 2019, der en ung gutt døde og to ble hardt skadet.

 • Avsporing på Dovrebanen

  Et tømmertog sporet av med bakerste vogn ved utkjøring fra Hove tømmerterminal nord for Lillehammer natt til fredag 6. mars. Hendelsen førte til store skader på infrastrukturen. Banen åpnet for persontrafikk natt til mandag.

 • Sparer på kontoret for å bruke mer i sporet

  Fra 1. juni gjør Bane NOR store endringer i egen organisasjon for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten.

 • Koronaviruset og jernbanen

  Bane NOR følger myndighetenes råd om håndtering og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Bane NOR har et koordineringsansvar mot togselskapene og er i løpende dialog om eventuelle tiltak.

 • Vedlikeholdsarbeid på Østlandet påsken og sommeren 2020

  Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det også i årets påske gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Drammenbanen/Askerbanen og Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) blir berørt.

 • Jakter på miljøgevinster ved grunnstabilisering

  KlimaGrunn-prosjektet lyser nå ut en konkurranse om å utvikle en ny metode/løsning som skal dokumentere styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet ved kalksementstabilisering. Målet er å redusere materialforbruket av kalk og sement i grunnstabilisering.

 • Jærbanen fikk et løft på 22 travle timer

  Vi har brukt vinterferien til å vedlikeholde jernbanen mellom Egersund og Nærbø. Ti arbeidslag har vært i sving med sveiseutstyr, motorsag og gravemaskiner. Arbeidet gir en mer sikker og behagelig reise på den populære strekningen.