2020

 • Partnerskap for store miljøgevinster

  Sammen jakter Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg på smartere og mer klimavennlige løsninger for skredsikring, grunnforsterking og tiltak mot kvikkleire. Nå er leverandøren for innovasjonssamarbeidet i KlimaGrunn-prosjektet valgt.

  Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg er partnere i samarbeidsprosjektet KlimaGrunn. Bildet er fra et testfelt for kalk- og sementstabilisering ved Carlberg utenfor Moss. (Foto: Bane NOR)
 • Vi skal hindre smittespredning på våre byggeplasser

  Jernbanen bygges ut i flere kommuner, med mange ansatte fra «røde land». Vi jobber for å hindre smittespredning, og iverksetter nå enda strengere tiltak.

 • Når blir min jernbanestrekning digitalisert?

  Planen som forteller når de ulike banestrekningene skal digitaliseres er nå oppdatert. Endringer i Bane NORs prosjektportefølje og takten for utbyggingen av ERTMS ligger til grunn for oppdateringen av signalplanen.

 • Må kutte i servicetilbudet under vekterstreiken

  På flere av våre stasjoner er det kortere åpningstider, stengte venterom og et redusert servicetilbud, som følge av vekterstreiken.

 • Ny, rendyrket kundedivisjon i Bane NOR, med ny kundesjef

  Den nye divisjonen Kunde og marked har fått i oppdrag å bygge sterkere relasjoner til jernbanekundene og bedre kundetilfredsheten. Henning Scheel er ansatt som konserndirektør.

 • Jobber for flere universelt utformede stasjoner

  31 av 334 jernbanestasjoner i Norge er universelt utformet, mens totalt 127 stasjoner er tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi jobber stadig for å øke tallet slik at så mange som mulig kan bruke stasjonsområdene, uavhengig av funksjonsevne.

 • NTP 2022-2033: Mange muligheter - tøffe prioriteringer

  Vi er godt fornøyd med Samferdselsministerens signaler om å lage en realistisk NTP der porteføljestyring legges til grunn som et nyttig verktøy for å lykkes. Innretningen er spennende, rammene kan gi dilemmaer.

 • Vektere i streik ved flere togstasjoner

  Vektere ved flere togstasjoner er tatt ut i streik. De viktigste sikkerhetsoppgavene blir likevel ivaretatt og reisende oppfordres til å bruke stasjonene som vanlig.

 • Rekordstort investeringsbudsjett men fortsatt for lite til fornyelse på eksisterende jernbane i 2021

  Onsdag morgen la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021. Jernbanebudsjettet øker totalt fra 26,8 til 32,1 milliarder kroner, en økning på 20 prosent i forhold til årets budsjett. Forslaget inneholder et rekordstort investeringsbudsjett til jernbane på 16,1 milliarder kroner.

 • Ny organisering av Bane NOR

  Bane NOR gjør store endringer i egen organisasjon for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten. 1. oktober trådte ny organisering i kraft.