2020

 • Hvorfor må vi bråke sånn om natta?

  Det pågår et stort vedlikeholdsarbeid i Oslo-området i sommer, og noen steder plages naboene av støy. Flere spør hvorfor vi ikke kan holde fred om natta? Her kommer forklaringen.

 • Dobbeltsporutbygging på skinner igjen for Bane NOR

  Bane NOR gjenopptar konkurransene med entreprisene på strekningen Kleverud-Sørli. Det betyr at invitasjon til prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru, Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt igjen settes ut i markedet.

 • Godstog spora av i Hallingdal

  Bergensbanen vart opna for normal trafikk laurdag føremiddag etter at eit godstog spora av vest for Flå på torsdag.

 • Sandnes sentrum stasjon får ansiktsløftning

  Bane NOR planlegger nye adkomster til plattformene i Sandnes sentrum. Målet er en trygg og tilgjengelig stasjon som får enda flere til å ta toget.

 • Parkeringsplasser for nye tog på Trønderbanen bygges på rekordtid

  Nye topp moderne Flirt persontog er på vei til Trøndelag. Kontrakt med entreprenører for bygging av nye parkeringsplasser på Støren og Steinkjer er nå signert.

 • Voss herad godkjende plan for Bolstadøyri kryssingsspor

  Bane NOR har utarbeidd ein detaljplan for å forlenge kryssingssporet på Bolstadøyri. Planen fekk full støtte i Voss heradsstyre den 18. juni.

 • Ny styreleder i Bane NOR

  Cato Hellesjø ble på foretaksmøtet 23. juni 2020 valgt til ny styreleder i Bane NOR SF. Dette skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

 • Vellykket arbeidshelg på Nordlandsbanen

  I helgen har Bane NOR med entreprenører gjort omfattende vedlikehold på Nordlandsbanen. Tre underganger, syv stikkrenner, bygging av føringsveier og kummer, skogrydding, tunnelsikring og mer stod på agendaen.

  I helgen har Bane NOR med entreprenører gjort omfattende vedlikehold på Nordlandsbanen. Tre underganger, syv stikkrenner, bygging av føringsveier og kummer, skogrydding, tunnelsikring og mer stod på agendaen.
 • Mer til InterCity i revidert nasjonalbudsjett

  Fredag 19. juni var siste dag i Stortingets vårsesjon, og Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble behandlet og vedtatt. I vedtaket ligger økte bevilgninger til InterCity-utbyggingen slik at neste etappe på Dovrebanen kan starte opp og Ringeriksbanen kan kjøpe ut tomter.

 • Arbeidshelg på Nordlandsbanen og Rørosbanen

  Bane NOR planlegger omfattende vedlikehold på Nordlandsbanen og Rørosbanen helga 19-22 juni. NORD, drevet av SJ Norge, tilbyr alternativ transport for sine avganger.