2020

 • Tinnosbanen får kulturvernmidler

  Bane NOR skal vedlikeholde Tinnosbanen for 7,5 millioner kroner i 2020. På planen står blant annet skogrydding og nytt treverk i planoverganger og gangbaner på bruer.

 • Bane NOR vurderer opptrapping av vedlikeholdsoppgaver

  Offentlige byggherrer rammes også av koronakrisen, men alle gjør tiltak for å holde aktiviteten oppe. Hvordan jobber Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg nå? Her kan du høre hele Byggeindustriens podkast!

 • Styrker vareforsyningen under Korona-krisen

  Mens persontrafikken er blitt redusert grunnet Korona-viruset, øker volumene til og fra landets godsterminaler. Bane NOR skal legge til rette for godstogene og på den måten bidra til å styrke vareforsyningen i landet.

 • Status for Bane NOR og korona-situasjonen

  Her finner du informasjon til togreisende, leverandører og samarbeidspartnere om Bane NORs håndtering av koronakrisen og hvordan togtrafikken påvirkes.

 • Slik påvirker korona utbyggingsprosjektene

  Som mange andre står også anleggsbransjen overfor en svært krevende situasjon. Foreløpig er de fleste av Bane NORs utbyggingsprosjekter og nye anskaffelser ikke påvirket av den ekstraordinære situasjonen alle nå opplever.

 • NTP 2022–2033: Felles innspill fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF

  En mer robust og pålitelig jernbane der kapasiteten økes er det viktigste i jernbanens faglige tilråding til neste Nasjonal transportplan, perioden 2022–2033.

 • Arbeid på Vossebanen – buss for tog på dagtid

  Frå måndag 23. mars til og med fredag 27. mars skal Bane NOR vedlikehalde jernbanen mellom Voss og Bergen. Vy set opp buss for tog på dagtid, medan toga går som vanleg resten av døgeret.

 • Ny omformer gir Bergensbanen strøm rett gjennom fjellet

  Tilbaketrukket i fjellsiden, 123 meter over Ulriken tunnel, ligger Arna omformerstasjon. Det kompakte anlegget vil sikre Bergensbanen kjørestrøm langt inn i fremtiden.

 • Normal trafikk på Bergensbanen etter snøras

  Bergensbanen ble tidlig mandag morgen gjenåpnet for normal trafikk over fjellet. Banen var stengt for persontrafikk søndag etter et snøras.

 • Færre passasjerer enn normalt og redusert togtilbud

  Bane NOR har koordineringsansvaret for togselskapene i den nasjonale dugnaden for å redusere utbredelsen av korona og gjør hva vi kan for å holde togtrafikken i gang, men koronaviruset får nå konsekvenser for Vys buss- og togtilbud på Østlandet, og flere endringer forventes.