2020

 • Middelalderparken blir ny

  En utendørs utstilling gir en smakebit på hvordan den nye Middelalderparken i Oslo vil bli. Bane NOR, Riksantikvaren og Oslo kommune samarbeider om den historiske byutviklingen og landskapsplanen som er utgangspunktet for utstillingen.

 • Stor arbeidshelg i sør og nord

  Hele Nordlandsbanen og strekningene Drammen-Kristiansand og Drammen-Sande stenges helga 11-14. september. Bane NOR gjør en rekke jobber som er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

 • Elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag er i gang

  Nå skjer det forberedende arbeider for ny omformerstasjon på Hell ved Stjørdal. Byggefasen for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er dermed i gang.

 • Korona og punktlige tog gir mer gods på bane

  Koronautfordringene ser ut til å slå positivt ut for målet om mer gods på bane. Norske godstog er i tillegg på punktlighetstoppen i Europa. Så langt i år er det fraktet mer gods på jernbane enn tilsvarende periode i 2019. Mye av økningen er gods som normalt skulle ha gått med lastebil.

  Korona og punktlige tog gir mer gods på bane
 • Rallarvegen får ny bru – vegen stengd 14. til 18. september

  Bane NOR skal skifte ut brua ved Lågheller på Rallarvegen langs Bergensbanen. Vegen vert stengd mellom Finse og Hallingskeid frå måndag 14. til fredag 18. september.

 • Arbeid på Bergensbanen høsten 2020

  Bane NOR skal vedlikeholde og bygge på flere delstrekninger av Bergensbanen denne høsten. I tillegg gjøres det klart for en milepæl i arbeidet med dobbeltspor mellom Arna og Bergen på slutten av året - å ta i bruk den nye tunnelen i Ulriken.

 • Østfoldbanen er klar for trafikk

  Etter tre ekstra uker med feilsøk og feilretting kan togtrafikken over nye Ski stasjon åpne for fullt fra og med mandag 31. august.

 • Se hvor fullt toget er før du går om bord

  Informasjon om hvor fulle togene togene er, vises nå også på skjermene på stasjonene. I samarbeid med Vy testet Bane NOR en slik løsning i vinter. Dette blir nå videreført til alle strekninger Vy kjører, bortsett fra på togene mellom Oslo og Bergen, hvor det er plassreservasjon.

 • Stor arbeidshelg på Dovrebanen

  Helga 29-31. august skal Bane NOR jobbe høyt og lavt på hele strekningen mellom Gardermoen og Trondheim. Arbeidene omfatter alt fra store utbyggingsprosjekter til mindre vedlikeholdsoppgaver.

 • Jernbanepakke 4 - et viktig grunnlag for fremtidens jernbane

  I denne kronikken, som stod på trykk i Aftenposten mandag 24. august, forteller konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR hvorfor han anbefaler å si ja til EUs fjerde jernbanepakke.