2020

 • Tar tak for nye tog i Trøndelag

  I midten av november kom det første av 14 nye togsett med typebetegnelsen 76 til Norge. Bane NOR jobber nå for fullt med å tilrettelegge for de nye togene, som skal fases inn i Trøndelag løpet av 2021.

 • Halvannen milliard til Nordlandsbanen

  Rekordhøye 1,54 milliarder kroner investeres og brukes på vedlikehold ved Nordlandsbanen frem mot 2022. Det vil øke jernbanens satsing på godstransport.

 • NRC skal oppgradere Nittedal stasjon

  Vi har signert kontrakt med NRC Norge AS om oppgraderingen av Nittedal stasjon. Det betyr flere togavganger og flere godstog fra 2022.

 • Bergen får Norges grønneste godsterminal

  I 2024 åpner landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt. For Bergen sentrum kan det bety 400 færre lastebiler hvert døgn – til glede for myke trafikanter og bedring av luftkvaliteten.

 • Kommunestyret godkjente meklingsresultatet på Hamar

  Meklingen hos Fylkesmannen førte til et forhandlingsresultat som nå er godkjent av Hamar kommunestyre. Bane NOR starter derfor med reguleringsplan for strekningen Åkersvika til og med Hamar stasjon allerede i 2021.

 • Ringeriksbanen: – Vi jobber for fullt med planleggingen

  - Vi planlegger for fullt, og er klare for å komme i gang, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane NOR.

 • Beredskapsterminal sørger for frakt av gods på jernbane

  På Palmafossen beredskapsterminal står Cargonet klare til å ta imot det første godstoget fra Voss. Det skal utføres arbeid på Bergensbanen, og i to perioder skal det være helt steng for alle tog til terminalen i Bergen. Det har Bane NOR nå funnet en løsning på.

 • Bane NOR kunngjør stort byggeprosjekt i Bergen på en ny måte

  Med en såkalt forhåndskunngjøring inviterer Bane NOR entreprenører til tidlig involvering om konkurransegrunnlaget og inndelingen av kontraktene i storprosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen.

 • Her finner du automater med munnbind og antibac

  På Oslo S, Lysaker og Lillestrøm finner du nå automater med plasthansker, vann, munnbind og antibac. Det kan bli aktuelt å plassere ut slike maskiner på flere stasjoner.

 • Bygger togtunnel under trafikkert veitunnel

  Bane NOR sprenger seg vei gjennom Strømsåsen i Drammen, rett under 19 000 passerende bilister. Sikkerheten står øverst på agendaen i dette komplekse tunnelprosjektet.