Travel jobbehelg på tre baner

Det er høysesong for vedlikehold og modernisering av spor og tekniske anlegg, og helga 25-26. mai blir det arbeidsøkter på deler av Dovrebanen, Gjøvikbanen og Østfoldbanen.

Små og store jobber skal gjøres høyt og lavt på tre baner kommende helg. Bildet viser arbeid med kontaktledningen ved Hjuksebø stasjon tidligere denne måneden. (Foto: Knut Hvila Solhaug)

Jobbene som gjøres i perioder hvor banene stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggingsprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Under finner du nærmere opplysninger om togfrie strekninger og perioder denne helga, samt hva som skal gjøres. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i disse periodene.

Dovrebanen

Strekningen mellom Lillehammer og Trondheim stenges fra lørdag 25. mai ca. kl. 02:20 fram til mandag morgen den 27. mai. Stengingen omfatter også Trondheim sentralstasjon. Togene på Raumabanen går som vanlig.

I denne perioden skal et mylder av små og store aktiviteter utføres på hele strekningen. I Gudbrandsdalen blir det blant annet renovering og bytte av stikkrenner mellom Losna og Fåvang, og det blir sikringsarbeider på skjæringen ved Fåvang stasjon. Det blir forberedende arbeider til kjøring av renseverk flere steder, og mellom Hundorp og Fron byttes to bjelkebruer. På Hundorp stasjon monteres sporvekselvarme, og på Otta skal to sporveksler skiftes.

Ved Kvam stasjon pågår arbeid med å forlenge kryssingssporet, slik at lange godstog kan krysse med samtidig innkjør. Dette prosjektet avsluttes i 2020. Denne helgen gjøres det en rekke ulike jobber, blant annet grunnarbeider og ombygging av kontaktledningsanlegget.

Mellom Støren og Dombås gjøres ulike jobber knyttet til legging av fiberkabel, og det blir sporarbeider på Hjerkinn stasjon. Det planlegges også skinnebytte på en strekning mellom Garli og Soknedalen.

Ved Ler stasjon skal kryssingssporet forlenges på samme måte som ved Kvam, og denne helga blir det blant annet boring og montering av fundamenter for kontaktledningsmaster, samt diverse grunnarbeider. Dette betyr at planovergangen på Ler stenges denne helga.

Mellom Melhus og Trondheim blir det spesielt hektisk aktivitet, med maskinelt sporvedlikehold flere steder. Ved Heimdal stasjon blir det sporfornyelse og vekselbytte, og mellom Heimdal og Selsbakk skal Buenget tunnel rehabiliteres.  I Bjørndalen skal Trondheim kommune legge inn en vannledning under sporet.

På Trondheim stasjon skal drivmaskiner i ni sporveksler byttes, og det blir uttesting av løftemekanismen ved Nidelv bru.

– Det skal gjøres veldig mye denne helga. God planlegging og koordinering er nøkkelord for å kunne gjøre så mange aktiviteter samtidig, sier arbeidsplanlegger Trine Cieza ved Område Midt i Bane NOR.

Gjøvikbanen

Denne banen blir stengt mellom Oslo S og Roa fra lørdag 25. mai ca. kl. 01:00 til søndag 26. mai ca kl. 11:00.

Den mest omfattende jobben skjer på Sandermosen. Der skal det skiftes ut en sporveksel i nordre ende av det gamle stasjonsområdet. På delstrekningene Åneby-Hakadal og Stryken-gamle Harestua stasjon skal sporet kappes, sveises og nøytraliseres. Nøytralisering av sporet er et viktig tiltak for å forebygge solslyng.

Forberedelsene til innføring av det nye signalsystemet ERTMS på Gjøvikbanen, pågår for fullt. Det innebærer blant annet gravearbeid ved Hakadal stasjon og strekking av ny fiberkabel mellom Stryken og Roa.

På strekningen Grefsen-Kjelsås skal gammel ballastpukk fjernes og erstattes med ny. Størst aktivitet i denne omgang blir det ved Nydalen holdeplass.

Østfoldbanen

Denne banen blir stengt mellom Oslo S og Ed i Sverige fra lørdag 25. mai ca. klokken 02:00 fram til søndag 26. mai ca. klokken 14:00. Østre linje blir stengt mellom Ski og Kråstad, mens togene går som vanlig på resten av strekningen.

Jobber som gjøres denne helga er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby halvert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Blant annet skal det utføres jernbaneteknisk arbeid ved Oslo S. Det skal kjøres pakkmaskin og fylles på med ballastpukk i jernbanesporene. I Ski skal det utføres jernbaneteknisk arbeid sør for Finstadtunnelen og nord for Ski stasjon. Det vil også pågå boring i forbindelse med grunnundersøkelser like nord for Langhus Hagesenter.

I tillegg til Follobanens arbeider skal det gjøres ulike arbeider med vedlikehold og fornyelse en rekke steder på Østfoldbanen. De to største jobbene er bytte av skinner mellom Rolvsøy og Greåker, samt bytte av sviller mellom Greåker og Sandesund.