Travel helgeøkt på flere strekninger

I regi av Bane NOR skal det helga 17-18. august jobbes høyt og lavt på Dovrebanen sør for Dombås, samt på korte, tilstøtende strekninger på Rørosbanen, Gardermobanen og Hovedbanen. Her finner du mer informasjon om det som skal gjøres.

Fra arbeider med omlegging på Eidsvoll stasjon i pinsen. Til helga blir det en tilsvarende arbeidsøkt ved stasjonen. (Foto: Håvard Kummen)

– Jobbene som gjøres mens banene stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggingsprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane NOR.

De følgende strekningene er stengt hele driftsdøgnet lørdag 17. og søndag 18. august. Togene går som normalt igjen fra og med mandag morgen.

Rørosbanen: Hamar–Løten
Gardermobanen/Dovrebanen: Eidsvoll Verk–Dombås
Hovedbanen: Jessheim–Dal–Eidsvoll

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles mens banene er stengt. Togtrafikken mellom Oslo S/Lillestrøm og Oslo lufthavn blir ikke berørt.

Nytt dobbeltspor

Sør og nord for Eidsvoll pågår anleggsarbeider i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor, som skal være ferdig i 2023. Dette er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

Denne helga skal det blant annet jobbes ved Nessa og Kvisldalen bruer sør for Eidsvoll, samt i området ved Eidsvoll prestegård. Ved Eidsvoll stasjon skal det skiftes master for togenes kjørestrøm, samt bores fundamenter for disse. Sistnevnte gjelder også på strekningen mellom stasjonen og Hunnsbettet på Hovedbanen.

Sør for Minnesund blir det jobbet med hogst og bygging av anleggsveg langs sporet. Ved Langset settes det opp en skjermvegg mot sporet. Les mer om de ulike arbeidene i dette nabovarslet.

Hovedbanen

På strekningen mellom Jessheim og Dal skal sporveksler byttes, og det skal jobbes langs sporet med diverse sikringstiltak, drenering og føringsveger for kabler. I tillegg blir det arbeid med ny undergang under sporene på Nordby.

Eidsvoll­­-Dombås og Hamar-Løten

Kjøring av renseverket er en av hovedaktivitetene denne helga. Ballastrensing er et viktig vedlikeholdstiltak for at jernbanesporet skal være sikkert og behagelig å kjøre på.

Ballastrensing foregår ved at et spesialtog (renseverket) graver opp pukken fra sporet over en strekning på to–tre kilometer, renser den og legger renset pukk tilbake i sporet. Deretter fyller vi på ny pukk for å erstatte masse som er fjernet. Til slutt kjører en pakkmaskin over strekningen og justerer og stabiliserer massene.

Renseverket startet fra Brøttum mandag 5. august og jobber seg nordover mot Fåberg. Arbeidet skal etter planen være ferdig i slutten av september. (I tillegg til helgens arbeider er derfor strekningen Moelv–Lillehammer for tiden stengt mellom kl. 05.00 og 12.05 alle dager.) Kommende helg vil renseverket jobbe i nærheten av Bergseng stasjon.

I tillegg gjøres det denne helga små og store jobber med fornyelse og vedlikehold en rekke steder mellom Eidsvoll og Dombås, blant annet sporjustering, bytte av kontaktledningsmaster/utliggere, utskifting av stikkrenner, svillebytte, rutinemessige kontroller og mye annet.

Bane NOR er nå inne i siste fase av arbeidet med å forlenge eksisterende kryssingsspor på Kvam stasjon. Denne helga blir det hektisk arbeid med blant annet å legge inn sporveksler, justere sporet og med signal- og sikringsanlegget. Kryssingssporet skal forlenges fra 517 til 881 meter, slik at to lange godstog kan kjøre samtidig inn på stasjonen og krysse i hvert sitt spor.

I samband med utbyggingen av ny, firefelts E6 ved Brumunddal skal entreprenøren Veidekke i helga utføre tre store jobber i nærheten av jernbanen, blant annet forberedende arbeid ved Strandsagvegen bru.

Og sist men ikke minst, skal det mellom Hamar og Løten jobbes med etablering av ny Åker jernbanebru i den togfrie perioden.

Renseverket er som en rullende fabrikk på over 500 meter. Bildet er fra Ofotbanen i 2018. (Foto: Andrea M. Rodriguez)