Takk for tålmodigheten!

Etter seks uker med arbeid på Østfoldbanen, Drammenbanen og Follobanen har togtrafikken for de reisende åpnet igjen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Idunn Høyland Espeli fra Follobane-prosjektet møtte de reisende med et smil på Ski stasjon mandag morgen. (Foto: Martine Dahlslett)

Mandag morgen var flere av Bane NORs ansatte tilstede på utvalgte stasjoner på Østlandet for å ønske de reisende velkommen tilbake etter seks uker med buss for tog. Med gule vester og godt humør delte de ut sjokolade og takket de reisende for tålmodigheten.

- Vi har fått mange gode tilbakemeldinger i dag, og det er hyggelig. Folk er stort sett fornøyde og glade for å kunne ta toget igjen, forteller Jorunn Osaland.

- Vi vet det er strevsomt for mange av de reisende når vi stenger på denne måten, så vi er veldig takknemlige for tålmodigheten de viser, sier konsernsjef Gorm Frimannslund som var på Oslo S for å dele ut sjokolade.

Utbygging og vedlikeholdsarbeid

Hovedårsaken til stengingen i sommer er bygging av Follobanen og rehabiliteringsarbeid i Lieråsen tunnel. Det er arbeid som krever at det stenges over en lengre periode av gangen, derfor velges sommeren som er den perioden med færrest reisende.

- Vi har fått gjort alt vi planla i sommer, både i Follobanen og Lieråsen tunnel, og det er veldig fornøyde med det. I tillegg har vi fått gjort mye vedlikeholdsarbeid, noe som er helt nødvendig for at reisende skal få et mer forutsigbart, punktlig og stabilt togtilbud i årene fremover, forklarer konsernsjefen.

Dette har vi gjort i sommer:

Drammenbanen:

 • Oppgradering av sporveksler og sporfelt på Skøyen stasjon, samt datateknisk arbeid knyttet til signal- og sikringsanlegg.
 • På strekningen Slependen–Høn bygges det ny kabelkanal slik at kabler blir godt beskyttet fra ytre omgivelser.
 • I Billingstadtunnelen er det montert vann- og frostsikringsmatter i tunneltaket.
 • Komponentbytte på flere partier langs banen.
 • Fullstendig rehabilitering av Lieråsen tunnel, som pågår hver sommer og påske fram til og med 2021. I sommer er det gjort rehabilitering av betongelementer innvendig i tunnelen, fjerning av eksplosiver fra byggingen som ikke har gått av (forsagere), utvidelse av tunnelprofilet mot Asker, samt montering av kjøreport og dører i tverrslaget. Det er også boret og boltet for nye åk til kontaktledningen.

Østfoldbanen:

 • Modernisering av strekningen mellom Bekkelaget og Oppegård.
 • Sville- og skinnebytte på Vevelstad.
 • Vedlikehold av strekningen.
 • I tillegg gjøres det omfattende arbeid på Moss stasjon i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor.

Follobanen:

 • Grunnarbeid knyttet til eksisterende konstruksjoner inne på Oslo S og jernbaneteknisk arbeid på strekningen mellom Oslo S og Bekkelaget.
 • Stasjonsområdet for Oslo Sentralstasjon er utvidet sør-østover og går nå helt til Bekkelaget
 • Det er blitt utført omfattende arbeid med den 600 meter lange betongtunnelen der jernbanesporene skal samles og gå inn under en del av Middelalderparken.
 • Arbeider i Blixtunnelen mellom Oslo og Ski.
 • I Ski og ved Ski stasjon er det jobbet natt og dag med blant annet kabler og kontaktledninger og legging av nye spor og sporveksler.

Les denne saken for mer informasjon og bilder fra arbeidene på Follobanen.

Saktekjøring den første uken

De første dagene blir det saktekjøring på deler av Østfoldbanen. Saktekjøringen er planlagt frem til 7.august, og det må regnes med opptil 10 minutters forsinkelse på alle tog som kjøres. Alle L2X og L21X tog er innstilt mandag og tirsdag for å hindre eventuelle ytterligere forsinkelser.

De første dagene er det nødvendig med saktekjøring på Østfoldbanen for at sporet skal få stabilisert seg.  Dette blir gjort av sikkerhetsmessige grunner.  Når tunge tog har kjørt hele strekningen noen ganger, stabiliseres sporene ekstra godt. Deretter kvalitetssikres sporene enda en gang, før togene igjen kjøres med full hastighet.

På Drammenbanen er det blant annet gjort oppgradering av sporveksler og sporfelt på Skøyen stasjon i sommer. (Foto: Cathrine Riis Ulsbøl)

I Billingstadtunnelen på Drammenbanen er det montert vann- og frostsikringsmatter i tunneltaket. (Foto: Cathrine Riis Ulsbøl)