Store problemer for togtrafikken etter uvær

Uvanlig mange lynnedslag og kraftig nedbør skapte store problemer for togtrafikken i Sør-Norge om morgenen torsdag 29. august. Fredag morgen var feilene etter uværet utbedret på alle strekninger, inkludert Østfoldbanen.

Følg trafikkmeldingene våre og informasjon fra Vy og Flytoget for løpende oppdateringer om trafikken.

Østfoldbanen førte lynnedslag torsdag morgen til feil på fjernstyringen, slik at strekningen Oslo S-Ski var stengt ut døgnet torsdag.  Feilen ble funnet sent torsdag kveld.  Det var også flere andre signalfeil etter tordenværet.

– Det oppstod så mange feil at vi ikke hadde nok mannskaper til samtidig feilretting. Det tok derfor tid før alt ble utbedret, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane NOR.

En jordfeil ved Langhus var den siste som ble utbedret i 06.30-tiden fredag morgen, og trafikken på Østfoldbanen har nå normalisert seg.

Sørlandsbanen var stengt mellom Kongsberg og Drangedal, blant annet på grunn av en utglidning av masser mellom Nordagutu og Bø. Utbedring etter raset ble avsluttet i løpet av natt til fredag. 

Gardermobanen ble åpnet mellom Kløfta og Gardermoen i 13:15-tiden torsdag etter å ha vært stengt grunnet lynnedslag.

Hovedbanen  ble gjenåpnet mellom Jessheim og Dal i 17-tiden, også det etter lynnedslag i morgentimene., På Spikkestadbanen ble en signalfeil mellom Heggedal og Spikkestad utbedret i 16-tiden. Saktekjøring grunnet en signalfeil mellom Kongsberg og Hokksund på Sørlandsbanen ble utbedret i 22-tiden.

Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn, samt Bratsbergbanen mellom Nordagutu og Valebø, ble åpnet igjen i 11:30-tiden torsdag etter utbedring av feil.

Det var også saktekjøring og forsinkelser på andre strekninger, blant annet Dovrebanen mellom Stange og Tangen, ved Bolstadøyri på Bergensbanen og på søndre del av Rørosbanen i morgentimene.

Om jernbane og lynnedslag

Energien fra et lynnedslag følger ofte metall slik som kontaktledning og skinnegang.

Sporfeltene som Bane NOR benytter til å detektere hvor tog befinner seg, er tilkoblet skinnegangen. Riktig nok benyttes galvaniske skiller (transformatorer), men energien fra et lynnedslag kan «hoppe over» denne barrieren og skade signalanlegget.

Signaler og sporveksler i sporet er tilkoblet via kilometervis med kabler, og energien fra et lynnedslag vil også kunne følge disse kablene inn i signalanlegget og skade dette. Disse koblingene er beskyttet med sikringer eller overspenningsvern, men igjen er energien fra et lynnedslag så stor at disse barrierene ikke alltid er tilstrekkelige.

Signalanleggene henter dessuten «reservestrøm» (back-up) fra kontaktledningen dersom det ordinære strømnettet («bygdenettet») faller ut. Tilkobling for reservestrøm er også tilsvarende utsatt ved lynnedslag.