Store jobber på flere baner til helga

Helga 11-12. mai stenges hele Kongsvingerbanen, samt deler av Sørlandsbanen og Hovedbanen, for viktig arbeid med vedlikehold og modernisering av strekningene.

Den store, skinnegående Kirow-krana blir å se på Lillestrøm stasjon i helga, der en dobbel kryssveksel skal byttes. Her er den i aksjon på Hokksund under et vekselbytte i fjor høst. (Foto: Cahtrine Riis-Ulsbøl)

Jobbene som gjøres i perioder hvor banene stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Under finner du nærmere opplysninger om togfrie strekninger og perioder denne helga, samt hva som skal gjøres. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i disse periodene.

Kongsvingerbanen

Denne banen blir stengt mellom Lillestrøm og Magnor fra lørdag ca. klokken 04.50 til søndag ca. klokken 16.10.

I nordre ende av Lillestrøm stasjon skal det gjøres en stor jobb med å bytte en dobbel kryssveksel. Dette betyr at spor 7-17 ved stasjonen stenges for trafikk. Togene i retning Oslo og Gardermoen benytter spor 1-6 i denne perioden.

Det pågår for tiden oppgradering av Sørumsand stasjon, som i løpet av året får nye plattformer og en ny undergang for passasjerene under sporene. Denne helga skal det bores for mastefundamenter og jobbes med kontaktledningsanlegget, samt utføres støpearbeider på undergangen.  

I tiden fram til 2021 skal anlegget for togenes kjørestrøm fornyes på hele strekningen fra Lillestrøm til Åbogen. Dette jobbes det med i mange togfrie perioder for tiden, og helgens økt utnyttes fullt ut til blant annet boring av mastefundamenter og montering av ny kontaktledning flere steder på strekningen.

En annen stor jobb som starter opp, er maling og vedlikehold på Fetsundbrua. Det skal også jobbes på brua over Leirelva i Lillestrøm. På Kongsvinger stasjon blir det masseutskifting, og planovergangen ved Gjermshus mellom Kongsvinger og Åbogen skal fornyes. Det blir også maskinelt sporvedlikehold på strekningen mellom Kongsvinger og Magnor.

Hovedbanen

Strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm blir stengt fra natt til søndag ca. klokken 01.40 fram til søndag klokken 13.40. Togene vil gå som vanlig gjennom Romeriksporten.

Ved Lørenskog stasjon skal det gjøres rensk og fjellsikringsarbeider, og ved Sagdalen holdeplass blir det grunnboringer langs begge plattformspor. Det blir også diverse sporarbeid på Bryn og Grorud, samt rutinemessige kontroller av de tekniske anleggene på hele strekningen. Her finner du naboinformasjon om arbeidene.

Sørlandsbanen

Strekningen mellom Drammen og Lunde stenges fra lørdag ca. klokken 03.20 fram til søndag ca. klokken 22.30.

I Mjøndalen starter arbeidet med utvidelse av mellomplattformen på stasjonen denne helga.

– Vi går i gang med forberedende arbeider i helgen slik at prosjektet kan starte for fullt i juni. I tillegg blir lysmaster og høyttaleranlegg midlertidig koblet ut.  Plattformen i sin nye form skal være ferdig i slutten av august, opplyser Jasmin Henanger, prosjektleder i Bane NOR.

Ved Steinberg skal skinner, pukk og sviller fornyes i planovergangene ved stasjonen og ved Haftornveien. Dette betyr at veien blir midlertidig stengt i perioder. På Hokksund fornyes to sporveksler, nærmere bestemt ved stasjonen og ved Ring Teigen. Ellers utføres maskinelt sporvedlikehold på flere partier, og det blir også rutinemessige kontroller av anleggene.

Videre blir det sporvedlikehold på Kongsberg stasjon, bytte av sviller mellom Kongsberg og Saggrenda, samt på brua over Nybuelva mellom Øysteinstul og Hjuksebø. På Hjuksebø skal vi også bytte et sporkryss og gjøre arbeider med kontaktledningen.

På Håtveit mellom Bø og Gvarv skal en nesten 100 år gammel stikkrenne som har rast sammen, utbedres. Arbeidet er et viktig flomsikringstiltak og krever fjerning av spor og utgraving av masse før ny stikkrenne kan etableres.

Men den virkelig store jobben skjer mellom Bø og Svenseid. Skinnegangen på denne strekningen er rundt 60 år gammel og er moden for utskifting. Det skal skiftes ut 10,4 kilometer skinner og gjøres 120 sveiseoperasjoner. Nå i helga skal 64 mann i sving med denne jobben, og da gjøres 6,4 km unna. Resten byttes mellom togene de påfølgende ukene.

Her legger Bane NORs langskinnetog ut skinner ved Tjønnås stasjon i forkant av den store jobben med skinnebytte mellom Bø og Lunde. På hver tur frakter toget 30 lengder á 120 meter fra skinnelageret på Hauerseter. (Foto: Knut Hvila Solhaug)