Stor Bane NOR-kontrakt gikk til NJD

Norsk Jernbanedrift AS (NJD) og Bane NOR har inngått kontrakt på sporfornyelse i forbindelse med prosjekt Rehabilitering Lieråsen tunnel. Til sammen har kontrakten en verdi på nesten 250 millioner kroner.

Infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes ønsker adm. dir. i NJD Hans Gunnar Dokken velkommen på laget. Bak fra venstre: Prosjektsjef Rune Olsen, Bane NOR, prosjektledere Andreas Ekman og Arnt Ola Lia, NJD og områdedirektør Lars Berge, Bane NOR. Foto: Britt-Johanne Wang

– Denne entreprisen viser at Bane NOR tenker både kvalitet og gjennomføring, ikke bare pris, da er det lettere å bruke ressurser på tilbudet, sier adm. dir. Hans Gunnar Dokken i NJD.

Dette er en spennende og utfordrende entreprise hvor mye logistikk skal stemme. For selv om ikke jobben gjøres før neste år, vil NJD starte praktisk planlegging allerede i sommer i tidsrommet hvor Lieråsen tunnel er stengt for oppgradering.

– Prosjektet er viktig for å bedre punktligheten på strekningen Asker – Brakerøya, en strekning som er kjent for mange feil, sier områdedirektør Lars Berge i Oslokorridoren.

Det er en omfattende entreprise NJD har inngått. Totalt skal de gjennomføre sporfornyelse og ballastrensing på ca. 15 km dobbeltspor, hvorav ca. 12 km dobbeltspor og fire sporveksler i tunnel, på strekningen Asker til Brakerøya.

Dette betyr utskifting av ca. 60.000 løpemeter skinner, ca. 50.000 stk. sviller og ny/renset ballast på strekningen. Dette vil i hovedsak gjennomføres med bruk av sporombyggertog og renseverk neste sommer. Påsken vil i hovedsak bli brukt til utskifting av fire sporveksler ved Eriksrud (i tunnelen) og sporfornyelse på jernbanebru over Lierelva.