Stor aktivitet på Kongsvingerbanen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen på flere fronter. Blant annet bygges nytt anlegg for togenes kjørestrøm, Sørumsand stasjon bygges om og flere jernbanebruer fornyes. Dette betyr at togene må erstattes med buss en rekke helger framover.

Arbeid på Lerelva bru tidligere i år. Rehabiliteringsarbeidene fortsetter i helga. (Foto: Bane NOR)

Førstkommende helg stenges banen mellom Lillestrøm og Kongsvinger fra lørdag 10. august ca. kl. 04:10 til søndag 11. august ca. kl. 16:10. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i disse periodene.

Planovergang

Denne helga skal planovergangen ved Tuen byttes ut. Mens arbeidene pågår vil veien som krysser planovergangen være stengt for ordinær ferdsel. Informasjonsskilt som varsler arbeidet settes opp i god tid før oppstart. På grunn av terrenget rundt planovergangen, vil det dessverre ikke være mulig å etablere midlertidige muligheter for kryssing.

Bruer

Ved Disenå skal den gamle jernbanebrua fra 1800-tallet byttes ut, og nå starter arbeidene med å bygge fundamenter for den nye brua. Dette fortsetter flere helger utover høsten, før den nye brua som består av prefabrikerte elementer, heises på plass i november.

Det pågår også omfattende renovering av Lerelva bru og Fetsund bru. Begge steder skal det jobbes til helgen.

Store prosjekter

Samtidig fortsetter også arbeidet med å oppgradere stasjonsområdet på Sørumsand, som er planlagt ferdig i desember. Denne helgen skal det blant annet gjøres kontaktledningsarbeider på stasjonen.

Sist, men ikke minst er det full fart med byggingen av helt nytt anlegg for togenes kjørestrøm på hele strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen. Denne helga er det blant annet aktivitet mellom Roven og Blaker, samt mellom Sander og Galterud. Dette store prosjektet er planlagt ferdig i 2021.

Mange økter

Arbeidene med dette prosjektet innebærer at det i hele høst er buss for tog mandag–fredag mellom klokken 08:10 og 14:00 på strekningen Lillestrøm–Kongsvinger.

Videre utover høsten er det i tillegg togfrie perioder følgende helger:

24–25. august
30. august–2. september
5–6. oktober
19–20. oktober
26–27. oktober
16–19. november
23–24. november
30. november–1. desember

Bane NOR beklager ulempene. Jobbene som gjøres i disse vinduene er nødvendige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet på Kongsvingerbanen i årene som kommer.

Denne korte jernbanebrua på Disenå skal erstattes med en ny i løpet av høsten. (Foto: Bane NOR)