SJ vant Trafikkpakke Nord

Jernbanedirektoratet offentliggjorde 17. juni at trafikkavtalen for togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal tildeles SJ Norge.

Jernbanedirektoratet offentliggjorde 17. juni at trafikkavtalen for togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal tildeles SJ Norge. (Foto: Njål Svingheim)

Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog. Begge selskapene leverte gode tilbud, både på oppdragsforståelse og kvalitet. Til slutt ble pris den avgjørende faktor. Tilbudet fra SJ Norge var 28 prosent lavere enn tilbudet fra Vy Tog.

-Vy Tog leverte et marginalt bedre tilbud på kriteriene oppdragsforståelse og kvalitet.Når det gjelder pris, var SJ Norge klart best. Samlet sett er det SJ Norge som har levert det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, heter det i pressemeldingen fra Jernbanedirektoratet.

Her kan du lese pressemeldingen.

I Bane NOR er direktør for Persontrafikk Cecilie Pindsle klar for å ta i mot den nye togoperatøren.

– Vi er glade på vegne av SJ Norge og ser frem til å utvide vårt samarbeid med dem. Vi skal gjøre vårt beste når vi tilrettelegger for SJ Norge, slik at de gir et godt tilbud til de reisende på strekningene. Vi i Bane NOR er godt forberedt på å ta imot SJ som en større togoperatør på jernbanen, sier Pindsle.

SJ Norge opererer i dag linjene Stockholm–Oslo, Göteborg–Halden og Kiruna–Narvik (Ofotbanen), og har derfor god kjennskap til persontrafikken på jernbanen. Nå får de anledning til å utvide sine tjenester.

Selskapet sier at turisme, miljøvennlighet og nytenkende produktutvikling er nøkkelord i måten de kommer til å jobbe frem til trafikkstart i juni 2020. SJ Norge har allerede inngått samarbeidsavtaler med både Flåmsbanen og Hurtigruten.

– Vårt ønske om å utvikle nye produkter, spesiell i en miljøvennlig retning, er noe som ble lagt inn vårt tilbud. Blant annet ønsker vi å inngå avtaler med flybransjen for å kunne tilby en komplett reise der den ene veien tas med tog. I dag er det ikke mulig å reise med tog fra Oslo til Trondheim for et formiddagsmøte. Men dersom togtilbudet er godt nok, med blant annet stabilt internett om bord toget, kan man fly tidlig, og jobbe på toget på veien tilbake, Lena Nesteby, markeds- og kommunikasjonsdirektør i SJ Norge.