Feilen på Skøyen er funnet

Signalfeilen som har skapt problemer på Skøyen stasjon de siste dagene, er nå funnet og rettet. Det vil fortsatt bli noen innstilte tog fredag, men fra lørdag forventes trafikken å gå som normalt på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skøyen stasjon

Se nettsidene til Vy og Flytoget for nærmere informasjon om togtrafikken.

Et tverrfaglig team bestående av både egne fagarbeidere og ingeniører, i tillegg til eksterne, har nedlagt en stor innsats i arbeidet med feilsøk og utbedring. 

- Det har vært utfordrende å feilsøke da feilene har kommet og gått. I tillegg forsøkte vi å avvikle så mye av trafikken som mulig. Vi brukte derfor nettene, når det ikke går tog, til å jobbe på strekningen, forklarer Marianne Øiahals, kommunikasjonssjef, Bane NOR Infrastruktur.

Hva gjør vi fremover?

Skøyen består i dag av flere ulike systemer fra ulike anlegg og tidsepoker. Disse anleggene må vi leve med en god stund til, og feilrette fortløpende når ting oppstår.

- På kort sikt øker vi det forebyggende vedlikeholdsarbeidet. Det er vi i gang med og det fortsetter utover høsten og årene fremover. Det skal bedre robustheten. I tillegg skal det bygges en krysning i Bærumstunnelen som gjør at vi kan kjøre flere tog når slike feil oppstår. Dette vil være på plass sommeren 2021, sier Øiahals.