Punktlige lokaltog rundt Oslo, men svak mai for Intercity-togene

Det var god punktlighet i mai utenfor rushtid, for lokaltogene mellom Oslo S og Dal, Drammen, Spikkestad, Ski, Rakkestad og Moss, samt godstogene. Dessverre gikk det ikke like bra med InterCity-togene og rushtidstogene.Den totale punktligheten for persontog i mai endte på 88,7 prosent. Det er en betydelig tilbakegang etter en punktlighet på hele 93,3 prosent i april. En togavsporing, flere tekniske feil på Skøyen stasjon og planlagt arbeid på jernbanen er årsakene til nedgangen, som berørte både trafikken i rushtid og InterCity togene til Halden, Skien, Lillehammer samt Gjøvikbanen.

– Vi hadde en togavsporing på Oslo S den 8. mai, noe som tvang oss til å innstille en rekke togavganger. Skadene på jernbanen og den nødvendige reparasjonstiden ga oss også færre spor i bruk de to påfølgende dagene. Det var ikke den beste starten vi kunne få i mai, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

God punktlighet utenom rushtid

Utenfor rushtid målte mai-punktligheten 91,6 prosent for lokaltog på både Østfoldbanen og Drammenbanen. Det var også mange punktlige tog mellom Oslo S og Dal utenfor rushtid.

For årets fem første måneder ender punktligheten på 90,4 prosent, noe som er innenfor Bane NORs mål på 90 prosent punktlighet for persontog.

Skøyen stasjon og vedlikehold

I mai ble Skøyen stasjon ved flere anledninger rammet av tekniske feil. Dette berørte mange tog, da stasjonen ligger langs Norges mest trafikkerte jernbastrekning, Oslo–Drammen. Tekniske feil på strekninger der det er mye togtrafikk fører til både innstillinger og «køkjøring», noe som gjenspeiles i månedsstatistikken.

På grunn av størrelse, plassering og omfattende jernbaneinfrastruktur, er Skøyen en krevende stasjon. Forrige måned ble det registrert gjentakende jordfeil i det elektriske anlegget på stasjonen, noe som rammet flere komponenter i sporet og dermed også togtrafikken.

Det jobbes med å finne årsaken til feilene, blant annet med hjelp av tilstandsovervåking av eksempelvis sporveksler, noe som hjelper oss til å finne mulige kilder til feil tidlig. Bruken av tilstandsovervåkning er i startgropen hos Bane NOR, men allerede nå har vi god nytte av overvåkingen, og flere tiltak skal settes i gang på Skøyen stasjon i løpet av 2019.

Planlagt arbeid på jernbanen

Planlagt grunnarbeid ved Eidsvoll stasjon har også berørt punktligheten for mange tog på linjene R10, R11 og L12. Vårt arbeid for fremtidig bygging av nytt dobbeltspor Venjar–Eidsvoll, krever at togene kjører saktere ved Eidsvoll stasjon, noe som igjen har ført til enkelte forsinkelser i forhold til oppsatt rute.

– I mange tilfeller har disse togene vært i rute, men på grunn av sikkerheten må de senke farten i to kilometer sør for Eidsvoll stasjon. Det er da som regel ikke mulig å hente inn den tapte tiden, forklarer Hansen.

Punktlige godstog i mai

Godstogenes punktlighet i mai endte på 80,6 prosent. I tillegg var avgangspunktligheten fra Alnabru på hele 93,1 prosent. Med et punktlighetsmål på 80% på godstrafikken ble det en god måned.

– Vi har hatt været på vår side de siste ukene. Det gode været gjør at driftsforstyrrelsene på jernbanen blir færre, og godstogene kan gå som planlagt over hele landet. På Alnabru har godsoperatørene i tillegg jobbet hardt for å oppnå en høy avgangspunktlighet. Spesielt CargoNet har vært veldig opptatt av å ha alt materiell på plass til rett tid, noe som har gitt gode resultater, sier Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane NOR.