Punktlige lokaltog i juli, krevende for fjerntogene

Høye sommertemperaturer med skogbrann, solslyng og tekniske problemer på grunn av varmen, påvirket punktligheten i juli.

Juli ble en krevende måned for persontogene, spesielt for langdistansetogene mellom de store byene.

- Det så bra ut de tre første ukene i juli, men etter det oppsto det mange feil og hendelser utover hele jernbanenettet. Dessverre har mye av dette berørt de reisende, sier Lars Ola Bækkevold, fungerende direktør i divisjonen Kunde og trafikk.

Den samlede punktligheten for persontogene ble målt til 88,5 prosent i juli. Dette er under Bane NORs mål på 90 prosent punktlighet for persontrafikken.

Punktlige tog i Oslo-området og på Vestoldbanen

Lokaltogene på Drammenbanen derimot, hadde en god punktlighet forrige måned. Der klarte vi 94 prosent, både i og utenfor rushtid. Det samme gjelder for lokaltogene mellom Oslo S og Eidsvoll, som målte 92,6 prosent. Men det var Vestfoldbanen som toppet statistikken.

- Vestfoldbanen (Drammen – Skien) toppet den statistikken i juli med en punktlighet på hele 96,7 prosent, både i og utenfor rushtid, sier Bækkevold

Samlet sett nådde lokaltogene i Oslo-området en punktlighet på 93,1 prosent i juli, noe vi er fornøyd med.

- Nå jobber vi med å rette på det som gikk galt i juli, samtidig som vi jobber med å forebygge nye feil. Vi forventer at jernbanens punktlighet vil stabilisere seg på et høyt nivå, spesielt etter den omfattende fornyelsen vi gjennomførte i sommer, sier Bækkevold.

Hendelser i juli

Her er noen av hendelsene som påvirket punktligheten på jernbanen i juli:

DATO STREKNING BESKRIVELSE
9. juli Sørlandsbanen Tekniske problemer med signalanlegget mellom Sandnes og Stavanger skaper forsinkelser og innstillinger.
10. juli Rørosbanen Midlertidig stans i togtrafikken på Rørosbanen grunnet en rekke små branner.
12. juli Gjøvikbanen Midlertidig stenging av Gjøvikbanen grunnet gressbrann langs jernbanesporet.
15. juli Nationaltheatret stasjon Røykutvikling inne på Nationaltheatret stasjon. Mange tog blir forsinket og flere andre ble innstilt denne dagen.
18. juli Bergensbanen Brann i det elektriske anlegget på Arna stasjon forårsaker stenging av strekningen Bergen-Arna.
19. juli Raumabanen Raumabanen (Dombås – Åndalsnes) stenges etter at myndighetene økte farenivået rundt Mannen.
24. juli Trønderbanen, Meråkerbanen Saktekjøring på flere strekninger langs Trønderbanen og Meråkerbanen grunnet fare for solslyng etter flere dager med høye sommertemperaturer i Midt-Norge.
24. juli Døvrebanen

Et togsett skader kjøreledningen på Steinsrud stasjon. Dovrebanen mellom Tangen og Stange må stenges mens reparasjonsarbeidet pågår.

25. juli Nordlandsbanen Et godstog sporer av på Nordlandsbanen og forårsaker midlertidig stenging av jernbanen.
28. juli Spikkestadbanen Brann langs Spikkestadbanen rammer strømanlegget på Asker stasjon og fører til forsinkelser og innstillinger.
31. juli Kongsvingerbanen Et tog kolliderer med en traktor ved en usikret planovergang på Kongsvingerbanen mellom Sander og Galterud.
31. juli Flåmsbana

To tog kolliderer på Flåmsbana. Kollisjonen førte til noe materielle skader og innstilte tog.