Prinsippavtale for Filipstad

Etter mange års forarbeid og forhandlinger er grunneierne Bane NOR Eiendom, Oslo Havn og Statens vegvesen enige med Oslo kommune om prinsippene for utviklingen av Filipstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon: Brick Visual/Oslo havn

Ny og attraktiv bydel

- Vi er veldig glad for denne prinsippavtalen. Med denne på plass har vi løst opp i en langvarig og lite fruktbar floke i forhandlingene om Filipstad-utbyggingen. Nå har vi et godt og realistisk grunnlag for å jobbe videre med å planlegge vår del av eiendomsutviklingen her. Endelig tør jeg å tro på at Filipstad om noen år vil bli en helt ny, attraktiv og sentral bydel med boliger, arbeidsplasser, rekreasjonsområder, byrom, og ikke minst havnepromenade og sjøbad, sier administrerende direktør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom AS.

Infrastrukturkostnader

Prinsippavtalen betyr at de tre grunneierne skal bidra med totalt 2,5 milliarder kroner til dekning av infrastrukturkostnader. For Bane NOR Eiendom innebærer dette at selskapet skal betale 7.100 kroner pr. kvm BRA de skal bygge. Det vil gå noen år før Bane NOR Eiendom kan utvikle sine eiendommer i området, men premissene er nå på plass.

Utbyggingsavtale

Partene vil på et senere tidspunkt inngå en juridisk bindende utbyggingsavtale for Filipstad basert på føringene i prinsippavtalen. Prinsippavtalen forutsetter også at «Områdereguleringsplan for Filipstad» vedtas av bystyret i Oslo.