Pinsejobbing på flere baner

Pinse betyr langfri for de fleste, men også denne helgen er mange i Bane NOR på jobb for å vedlikeholde og modernisere det norske jernbanenettet. Spesielt hektisk blir det på Gjøvikbanen, men det jobbes også på deler av Vestfoldbanen, Gardermobanen og Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ved Helgeland nord for Lunner skal denne kulverten legges på plass under sporet i bakgrunnen. Samtidig er nye tilførselsveier under bygging, og i august tas undergangen i bruk slik at to planoverganger blir borte. (Foto: Åge Knutsen)

Jobbene som gjøres mens banene stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggingsprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Under finner du nærmere opplysninger om togfrie strekninger og perioder denne helga, samt hva som skal gjøres. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i disse periodene. 

Gjøvikbanen

Fra lørdag morgen til søndag ettermiddag er delstrekningen Grefsen-Roa stengt for ordinær trafikk. I løpet av 36 timer skal det utføres nødvendig vedlikehold og modernisering av spor og jernbanetekniske anlegg bl.a. ved Nittedal, Hakadal, Bjørgeseter, Grua og Roa. Brorparten av arbeidet utføres av ulike entreprenører, men noe vil også foregå i Bane NORs egen regi.

Delstrekningen Roa-Gjøvik er stengt for ordinær trafikk gjennom hele pinsehelga. I løpet av tre travle døgn vil det foregå anleggsarbeid en rekke steder. Den mest omfattende jobben vil foregå ved Helgeland nord for Lunner, der en ny undergang skal på plass under sporet.

Rett nord for Roa vil det pågå fjellsikringsarbeid. På flere delstrekninger mellom Roa og Jaren vil mannskap og maskiner være i sving med å grave nye føringsveier, stikkrenner og grøfterensk. Tilsvarende arbeider vil også bli også bli utført på delstrekninger mellom Jaren og Gjøvik. I tillegg vil det foregå sporjustering.

Vestfoldbanen

Delstrekningen Lauve-Skien stenges for ordinær trafikk natt til lørdag, og vil være stengt frem til mandag morgen. Togene snur i henholdsvis Sandefjord og Skien. Mens banen er stengt vil det foregå oppgradering av signalanlegget. Arbeidet berører også trafikken på deler av Brevikbanen og Bratsbergbanen.

Statens vegvesen utnytter pinsehelga til å støpe ny bru over Vestfoldbanen ved Hammerdalen mellom Larvik og Martineåsen.

Gardermobanen og Dovrebanen

Strekningen mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll er stengt fra lørdag 8. juni ca. klokken 07:00 til og med fredag 14. juni. Strekningen videre fra Eidsvoll til Lillehammer stenges samtidig og er stengt til og med tirsdag 11. juni. Onsdag, torsdag og fredag kjører togene til/fra Eidsvoll via Hovedbanen. Tog mellom Oslo og Oslo lufthavn blir ikke berørt.

Bygging av nytt dobbeltspor i Eidsvoll pågår for fullt, og i den nevnte perioden vil det blant annet foregå spuntarbeider ved Nessa, Mork Bru og Bjerkegutua. Ved Eidsvoll stasjon skal det også legges inn en ny føringsvei for nye kabler.

Her finner du mer informasjon om dobbeltsporutbyggingen på strekningen Venjar-Eidsvoll, som er planlagt ferdig i 2022, samt strekningen videre fra Eidsvoll til Langset ved Minnesund. Prosjektet vil bidra til bedre punktlighet, kortere reisetid og økt kapasitet, og det er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet.

På strekningen mellom Eidsvoll og Lillehammer vil det foregå utskifting av sviller, skinner og sporveksler, og i Brumunddal skal Nye Veier AS som et ledd i arbeidet med ny E6, legge inn en ny kulvert (undergang) under sporene.