Over 1100 mann i sving for å gi deg en bedre jernbane

Mens fellesferien går sin gang har Bane NOR over 1100 mann i sving med utbygging og vedlikehold for å sørge for at togreisende skal få mer et punktlig, mer forutsigbart og mer stabilt togtilbud i årene fremover.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skifte av sporveksel på Drammenbanen. Foto Christian Gsella/Veidekke
- Vi gjør alt vi kan for å gi et bedre tilbud til kundene. I sommer bygger vi ny jernbane i Moss, Ski og Oslo samtidig som vi utnytter den togfrie sommeren til å vedlikeholde eksisterende strekninger. Målet er kortere reisetid og bedre punktlighet, sier konserndirektør i Bane NOR, Bjørn Kristiansen.

I år er deler av Østfoldbanen og Drammenbanen stengt for togtrafikk i seks uker. Hovedårsaken er utbyggingen av Follobanen på Ski stasjon og ved Oslo S og InterCity i Moss, samt utbedringene av Lieråsen tunnel. I tillegg har Bane NOR en tiltaksliste med flere hundre vedlikeholdstiltak på Østlandet som også tas hånd om i ukene hvor vi stenger.

Østfoldbanen

Arbeid ved Østfoldbanen på Oslo S.

Når det gjelder Østfoldbanen er det spesielt ombyggingen av Ski stasjon og innføringen av Follobanen til Oslo S som gjør at vi blir nødt til å stenge banen. I tillegg gjøres det omfattende arbeid på Moss stasjon i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor. Mens Østfoldbanen likevel er stengt for togtrafikk legger Bane NOR også ned en ekstra innsats for å vedlikeholde strekningen. Blant annet gjør vi omfattende modernisering av strekningen mellom Bekkelaget og Oppegård.

Jernbaneteknisk arbeid nord for Ski.- Vedlikehold utfører vi på helger og netter gjennom hele året, men det er enkelte ting som krever lengre arbeidsperioder og dette gjør vi på sommeren i tillegg til alt som gjøres med de store utbyggingsprosjektene på strekningen, sier Bjørn Kristiansen.

Vi har gjort mye de siste somrene, så det er ikke aktivitet langs hele linjen, men vi har mange i sving for å gi et bedre tilbud til de reisende på Østfoldbanen i fremtiden, fortsetter han.

Drammenbanen

Fornyelse av Billingstadtunnelen.På Drammenbanen jobbes det også mye i sommer, og hovedårsaken til at vi stenger er nødvendig fornyelse av Lieråsen tunnel. I tillegg benyttes også her anledningen til å gjøre vedlikehold flere steder på strekningen. Spesielt er det oppgradering og vedlikehold av sporveksler, oppgradering av sporfelt på Skøyen stasjon, datateknisk arbeid knyttet til signal- og sikringsanlegg og nødvendige kontroller av infrastrukturen som blir prioritert.

-Jeg syns vi utnytter de togfrie periodene utbyggingsprosjektene krever på en god måte. Det er stor satsning på jernbane både når det gjelder utbygging og vedlikehold og det at vi utnytter tidene der banen likevel er stengt til å forsere planlagt vedlikehold er positivt. Det arbeidet som nå gjøres sommerstid vil komme de reisende til gode i form av en bedre og mer driftssikker jernbane, sier Bjørn Kristiansen.