Økt trygghet for passasjerer og gående på Gol og Geilo stasjon

Statsminister Erna Solberg kom med en gladnyhet på Geilo stasjon onsdag. Endelig kan beboere, hytteeiere og passasjerer på Geilo og Gol se frem til en tryggere kryssing mellom plattformene på togstasjonene.

Ordfører i Hol kommune, Petter Rukke, sammen med statsminister Erna Solberg, banesjef på Bergensbanen Øst, Bane NOR, Guro Torpe og styreleder i SkiGeilo, Arne Pålgardhaugen. Foto Ingunn Halvorsen, Bane NOR

Regjeringen har gått inn for å bygge en planfri passasjerovergang mellom plattformene på Geilo og Gol stasjon. Bane NOR har fått i oppdrag av Jernbanedirektoratet å starte bygging på Geilo, og planlegging på Gol.

- Jeg har gleden av å fortelle at Bane NOR får midler til å bygge gangbro på Geilo stasjon. En gangbro høres kanskje ikke så stort ut, men denne blir viktig for Geilo som knutepunkt, sa statsminister Erna Solberg, på en solfylt perrong på Geilo stasjon i dag.

Med 5500 hytter og like mange hotellsenger er Geilo en av de travleste stasjonene på Bergensbanen. Gol stasjon er et viktig regionalt knutepunkt i Hallingdal der jernbanen møter busser mot Hemsedal/Sogn og Valdres. Begge stasjonene er også krysningspunkt for godstog.

- Vi er veldig glade for å få midler til å fjerne planovergangen og få tryggere kryssing av sporet for fotgjengere, sa banesjef på Bergensbanen Øst, Bane NOR, Guro Torpe

Ny bro knytter sentrum med skianlegget

Utvikling av Geilo stasjon er et samarbeid mellom Hol kommune, Buskerud fylkeskommune/Buskerud kollektivtrafikk og Statens vegvesen, samt skinæringen på Geilo. Flere tiltak er gjennomført de senere årene for å oppgradere stasjonsområdet. En ny bro vil skape en ny og sikker planfri forbindelse for gående på tvers av jernbanelinjen. Broen gjør det mulig å fjerne planovergangen inne på stasjonsområdet, som blir et viktig sikkerhetstiltak da dagens kryssing kan føre til farlige situasjoner.

- Geilo stasjon er et viktig knutepunkt for næringsliv og turisme, spesielt på vinterstid. En ny bro kobler de to sidene av stasjonen tettere sammen og gir en bedre kobling mellom skibakkene og sentrum, sa statsministeren.

Et viktig tiltak for godstrafikken

Planfri kryssing er også et godstiltak ved at ventetiden for godstog reduseres. Tiltaket bidrar dermed til et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og effektiv godsframføring på strekningen Oslo - Bergen.

Redusert ventetid for godstog vil også ha en positiv fremtidig effekt ved innføring av det felleseuropeiske signalanlegget ERTMS.

Spleiselag på Geilo stasjon

Tiltaket er lagt til grunn å være et spleiselag der staten yter et anleggsbidrag til gangbro­løsningen over sporene med adkomst til plattformene. Hol kommune skal være bygg­herre og tiltakshaver for broen. Kommunen har allerede detaljplan og tegninger klare, og Bane NOR vil inngå utbyggings­avtale med Hol kommune.

Arbeidet med byggeforberedelser starter opp i nær fremtid, og ibruktagelse er planlagt i desember 2020. Det er satt av 30 millioner kroner til prosjektet. 

Bedre sikkerhet på Gol stasjon

På Gol er stasjons­området uoversiktlig. Det har oppstått flere farlige situasjoner og tiltak må derfor til for å bedre sikkerheten og gjøre stasjonen tryggere og mer effektiv for både gods- og person­transport.

Tiltak på Gol stasjon skal føre til mer effektiv og raskere togframføring for godstog og samtidig bedre forholdene for persontrafikk­ på stasjonen. Dagens planovergang skal derfor erstattes med løsning for planfri kryssing.

Arbeidet igangsettes nå med utarbeidelse av prosjektstyringsdokument. I henhold til avtalen skal detaljplanarbeidet være avsluttet innen september 2020 med mål om ibruktagelse høsten 2022.

Kostnad for hele planleggingen på Gol er 20 millioner kroner, hvorav 10 millioner kroner er satt av i 2019 og 10 millioner kroner i 2020.