Møt oss i Arendal

For andre år på rad inviterer Bane NOR til spennende debatter under Arendalsuka.

Arendal stasjon. Foto: Bane NOR

I år setter Bane NOR søkelys på fremtidens transport, industri 4.0 og digitalisering av jernbanen under Arendalsuka.

Fremtidens transport - hva er det?

Tirsdag 13.august 09.45-11.30, Thon Hotel Arendal. 

Vi tar opp debatten om fremtidens transport. Hvilke trender definerer behov og etterspørsel? Hva planlegger etatene i Nasjonal transportplan og bygger vi for fremtidens behov? Seminaret innledes av konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Programmet:

 • Et skråblikk på fremtidens transport og hva som definerer behov og etterspørsel, v/journalist og forfatter Alf Berg.
 • Fremtidens transport - slik forskerne ser det, v/Beate Kvamstad, Sintef.
 • Planer i NTP de neste 12 år, v/Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud, Statens vegvesen.
 • Bane NOR bygger fremtidens jernbane – er vi på rett spor? v/konsernsjef Bane NOR Gorm Frimannslund.
 • Nye veier bygger nye veier – er vi på rett vei? v/ Administrerende direktør Nye veier Ingrid Hovland.
 • Så - hva er fremtidens transport? Sluttkommentarer fra innledere.

Industri 4.0 og Norges største teknologiprosjekt- digitalisering av jernbanen

Onsdag 14.august 10.30-12.30, Clarion Hotel Tyholmen.  

Vi snakker om den fjerde industrielle revolusjon og hvilke muligheter digitaliseringen gir samfunnet. Med nye forretningsmodeller, automatisering, roboter, big data, tingenes internett og kunstig intelligens gis det nye muligheter for å tilfredsstille kundenes behov og forventinger samt øking i produktivitet, effektivitet og kvalitet. Seminaret innledes av konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR, Torild Lid Uribarri.

Programmet:

 • Fremtidens transport er digital, v/Sverre Kjenne, konserndirektør digitalisering og teknologi, Bane NOR.
 • Jernbanen inspireres av oljesektoren, v/Bernt E.Tysseland, Vice President Operations, Equinor.
 • Inkluderende og bærekraftig industrialisering, v/Torild Nag, IKT Norge og styremedlem i Bane NOR.
 • Om fremtidens transport, v/samferdselsminister Jon Georg Dale.
 • Industri 4.0 og digitaliseringen i samfunnet, transport og jernbanen - muligheter og konsekvenser, v/Stortingets transporskomité, Helge Orten(H), Sverre Myrli (AP) og Jon Gunnes (V).

Vi sender direkte fra begge seminarene på vår Facebook-side.

Arendalsuka 2018. Foto M_Hauglid