Mars var en svært god måned for de reisende i Trondheim

Mars har vært en god måned for persontogene totalt sett. Med en punktlighet på 92,3 prosent er vi foreløpig på målet vårt for 2019 som er på 90 prosent.

Foto: Dag SvinsåsNoen av de som har opplevd størst positiv effekt denne måneden er de som reiser med lokaltog i Trondheim. Med en punktlighet på 94 prosent har det vært en rekordmåned, og vi må helt tilbake til 2015 for å finne tilsvarende resultater.

I tillegg går det fortsatt veldig bra på strekningen Arna-Bergen, der punktligheten i mars var på hele 97,2 prosent.

- Vi er stolte over resultatene for persontogene i mars. En punktlighet på over 90 prosent gir de reisende et godt og forutsigbart produkt, og er langt bedre enn det vi presterte i 2018. Mange flere tog kommer frem dit de skal når de skal, og det er vi glade for, sier direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR, Victor Hansen.

Ikke godt nok på Vestfoldbanen og Dovrebanen

I den andre enden av skalaen befinner Vestfoldbanen og Dovrebanen seg. Vestfoldbanen har dessverre hatt mange signalfeil i mars, noe som resulterte i en punktlighet på 86,9 prosent. På Dovrebanen har det også vært en utfordrende måned hvor forsinkelser på enkelttog har ført til at andre tog har måttet vente for å krysse. Dette har i sin tur har ført til flere forsinkelser. Dovrebanen endte i mars med en punktlighet på 85,8 prosent. Dette er vi ikke fornøyd med og vi jobber videre for å nå punktlighetsmålet også på disse banene. 

Legger opp til store forbedringer

Gammel og slitt infrastruktur er dessverre en utfordring som innimellom gjør det krevende å få togene frem til riktig tid. Derfor ønsker vi i årene frem til 2024 å bruke en milliard kroner på å sette i stand strekningen mellom Drammen og Lillestrøm.

– Strekningen er ikke tilfeldig valgt. Her er 60 prosent av togene i Norge innom i løpet av en dag, og feil her kan forplante seg til inntil 80 prosent av togene. Får vi redusert antall feil her er mye gjort, derfor er dette et prioritert område for oss når vi skal gjøre vedlikehold, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR.

Vi gjør også en rekke andre tiltak som skal bedre punktligheten både på kort og lang sikt, og disse tiltakene kan du lese mer om her.

Forbereder oss til sommeren

I fjor var en snøtung vinter som utfordret punktligheten. I tillegg var økningen i antall hendelser med solslyng på sommeren dramatisk fra 2017 til 2018. Det er noe av årsaken til at vi ikke nådde målet vårt i 2018. I år er vi derfor bedre forberedt på sommermånedene enn vi var i fjor. Vi er nå i full gang med å gjennomføre både kortsiktige og langsiktige tiltak for å forebygge feil knyttet til dette.

-Det viktige nå er at vi ikke slapper av, men at vi fortsetter å jobbe for at de reisende skal få et enda mer punktlig, stabilt og forutsigbart togtilbud, sier Victor Hansen.