Kraftig løft i punktligheten både på Dovrebanen og for godstrafikken i april

I april har både person- og godstog nådd punktlighetsmålene, med en punktlighet på henholdsvis 93,3 prosent for persontog og 83 prosent for godstog. Dette gjør at persontogene samlet ligger på 90,9 prosent hittil i år, mens godstogene ligger på 74,9 prosent.

Punktligheten for godstogene har vært god i april. Foto: Øystein Grue/Bane NOR

- I april har vi nådd alle våre hovedmål for punktlighet, noe som også bidrar til at persontogene fortsatt er innenfor målet og at enda flere passasjerer har ankommet destinasjonsstedet i rute. For oss er det svært viktig at de som reiser med toget kan stole på at de kommer frem til rett tid, så aprilresultatet er vi svært fornøyd med, sier Jorunn Osaland, fung. direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR. 

Gledelige nyheter for Dovrebanen

Etter en tung mars måned ser det nå ut til at det også går bedre med trafikken på Dovrebanen. I april har Intercity-togene på Dovrebanen oppnådd samlet punktlighet på 92 prosent, noe som er et kraftig løft sammenlignet med forrige måned.

- Vi har ikke hatt like mange forsinkelser som i mars, noe vi syns er gledelig. Det betyr imidlertid ikke at vi sier oss fornøyd, og vi vil fortsette å jobbe for et enda bedre tilbud til passasjerene, fortsetter Osaland.

På rett vei også for gods

Når det gjelder gods er det fortsatt et stykke igjen til vi når punktlighetsmålet på 80 prosent, men tallene viser at vi er på riktig vei. I tillegg til at godstogene samlet sett nådde punktlighetsmålet for april var avgangspunktligheten fra Alnabru i april på hele 93,9 prosent.

- Dette er historisk bra, og vi skal fortsette å jobbe for en forutsigbar og stabil godstrafikk slik at de som sender varene sine med toget kan stole på at de kommer frem til forventet tid, sier Osaland.

Utfordringer for langdistansetogene på Bergensbanen

Mens lokaltogene på Bergensbanen er blant landets beste har april vært spesielt utfordrende for langdistansetogene. Disse ligger under punktlighetsmålet både i april og hittil i år. I april kan forsinkelsene for disse togene i hovedsak knyttes til feil på togene.