I 2019 setter Bane NOR miljø på dagsordenen

Oslo er valgt ut til europeisk miljøhovedstad for 2019, og Bane NOR er stolt samarbeidspartner med Oslo kommune om aktiviteter dette året. I tillegg setter vi miljø på sakslista i hele organisasjonen vår.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I mer enn 160 år har jernbanen gjort landet vårt mindre. Framover vil jernbanen få en enda viktigere rolle, med å løse transportutfordringene i og rundt byene når flere flytter dit, og redusere klimagassutslipp fra transport.

Staten planlegger å investere 270 milliarder kroner de neste ti årene på å bygge ut og forvalte jernbanen. Målet er et bedre tilbud til reisende og godstransportører ved å korte ned reisetiden mellom byene, få flere tog på sporet og bedre punktligheten.

Hva er Bane NORs rolle i dette?

Det er vi i Bane NOR som skal drive denne utviklingen. Vårt samfunnsoppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det nasjonale jernbanenettet, styre trafikken og forvalte og utvikle jernbaneeiendom og knutepunkter ved stasjonene. Dette ansvaret vil vi forvalte til det beste for samfunnet.

Miljø og klima er på dagsordenen i samfunnet. Parisavtalen setter ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp for å begrense klodens oppvarming. Det er derfor en selvfølge at miljø og klima også settes på agendaen her hos oss. Jernbanen er viktig for å redusere utslippene fra transport, samt å oppnå dagens målsettinger innen miljø og klima. Samtidig må vi erkjenne at også vi setter miljø- og klimaavtrykk gjennom vår virksomhet.

Bane NORs mål er å redusere klima- og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet. For å skape ekstra oppmerksomhet internt i organisasjonen om vårt ansvar for klima og miljø, har vi valgt å arrangere vårt eget miljøår i 2019. Hensikten er å bevisstgjøre om hvordan vi arbeider hver dag for å ivareta klima og miljø, og forsterke dette arbeidet ytterligere.   

Arendalsuka

Gjennom en egen bærekraftsrapport, samt ulike arrangementer som blant annet en åpen jernbanedag på Oslo sentralstasjon og arrangementer under Arendalsuka 12–17. august, vil vi fortelle om vårt arbeid og invitere til dialog.

Schweigaardsgate 33

Vi jobber helhetlig for å redusere vårt avtrykk på klima og miljø både på anleggsplassene, langs sporet og i våre kontorlokaler. I sommer flytter Bane NOR inn i miljøbygget Schweigaardsgate 33 (S33). Bygget er miljøklassifisert BREEAM-NOR «Excellent» med energimålsetting klasse A. Bygget har solceller både på taket og fasaden, slik at cirka 10 prosent av elektrisitetsbehovet vil bli dekket gjennom egenprodusert strøm.

I S33 stilles det blant annet krav til leverandører av kantine- og rengjøringstjenester om matsvinn, bruk av rengjøringsmidler og bruk av porselen og glass til erstatning for papp- og plastkopper.

Åpen jernbanedag

Lørdag 31. august inviterer Bane NOR til åpen jernbanedag på Oslo S. Dette er et arrangement for både familier, næringsliv, organisasjoner, politikere og andre, der vi vil presentere hele bredden av jernbanen. Det blir underholdning for store og små, samt muligheter for å bygge tog, besøke lokføreren i toget, se en arbeidsmaskin og se hvordan vi jobber når vi bygger og vedlikeholder jernbane.

Vi gleder oss! Følg med på våre nettsider for mer informasjon.