Tidenes bevilgning til Vestfoldbanen

Sent torsdag 20. juni kom gladmeldingen, da vedtok Stortinget at det bevilges penger til to store utbyggingsprosjekter i Vestfold.

- Med de nye dobbeltsporene blir det mulig å kjøre fire tog i timen hver vei, mellom Oslo og Tønsberg. Det er en dobling av kapasiteten som er i dag, sier prosjektdirektør Utbygging Vestfoldbanen, Lars André Tangerås.

Allerede til høsten kan Bane NOR sette spaden i jorda etter at det ble klart at Stortinget bevilger penger til utbygging av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, og Drammen og Kobbervikdalen. Når dobbeltsporene står ferdig i 2024 dobles kapasiteten på Vestfoldbanen.

– Vi er veldig glade for at Stortinget fulgte anbefalingen fra Samferdselsdepartementet i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, sier prosjektdirektør Utbygging Vestfoldbanen, Lars André Tangerås.

Fire tog i timen hver vei

Han er godt fornøyd med klarsignalet for å starte opp det omfattende arbeidet på Vestfoldbanen, og ser frem til å gi de reisende et langt bedre reisetilbud

– Med de nye dobbeltsporene blir det på sikt mulig å kjøre fire tog i timen hver vei, det er mer enn en en dobling av kapasiteten som er i dag, sier Tangerås.

Doble spor, tunneler og fornyede stasjoner

Bane NOR skal bygge ca. 14 km med dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i prosjektet er også en ny stasjon på Skoppum. Der skal det bygges tre spor til plattformen, stor innfartsparkering og gode forbindelser til både bil- gang- og sykkelveier.

– Utbyggingen i Drammensområdet omfatter 10 km med nytt dobbeltspor, og inkluderer ombygging av både Drammen og Gulskogen stasjon. I tillegg, skal det bygges tre tunneler, der en blir hele 6 km. lang, forklarer prosjektdirektøren.

Fakta om Bane NORs Utbyggingsprosjekter langs Vestfoldbanen:

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2034 skal vi bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Satsingen som inkluderer 25 stasjoner og 270 km med nytt dobbeltspor, skal gi halvannen million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

Vestfoldbanens to store utbyggingsprosjekter, Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen, er viktige etapper i utbyggingen av InterCity-nettet på Østlandet.

Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
 • Byggestart 2019
 • Ferdigstillelse 2024
 • 13,6 km dobbeltspor
 • Dimensjoneres for hastigheter opp mot 250 km/t
 • Ny stasjon på Skoppum
 • Tre tunneler
 • To bruer
 • Detaljregulering vedtatt i Tønsberg, Horten og Re kommuner i juni 2018
 • Forventet kostnad 6,6 milliarder
Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
 • Byggestart 2019
 • Ferdigstillelse 2025
 • 10 km dobbeltspor
 • 6 km bergtunnel
 • 275 m løsmassetunnel
 • 700 m kulvert (betongtunnel)
 • Ombygging Drammen og Gulskogen stasjoner
 • Nytt dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen
 • Detaljreguleringsplan vedtatt i Drammen bystyre april 2018
 • Forventet kostnad 12,7 milliarder