Helgejobbing på Kongsvingerbanen og Drammen–Kongsberg

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer jernbanenettet på mange fronter. Helga 24-25. august stenges Kongsvingerbanen og strekningen Drammen–Kongsberg på Sørlandsbanen for arbeider. Her finner du mer informasjon.

I to hektiske døgn skal det jobbes høyt og lavt på Kongsvingerbanen og mellom Drammen og Kongsberg. (Illustrasjonsfoto: Anne Mette Storvik)

Jobbene som gjøres mens banene stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i stengingsperiodene.

Sørlandsbanen

Strekningen mellom Drammen og Kongsberg stenges fra lørdag 24. august ca. kl. 03:50 fram til mandag ca. kl. 02:00. Stengingen berører også Bergenstogene, som får endret kjørerute via Roa denne helga. Togene går som normalt fra og med mandag morgen.

Mens banen er stengt skal blant annet jobben med å utvide mellomplattformen ved Mjøndalen stasjon gjøres ferdig.

– De fleste persontogene mot Oslo og Kongsberg bruker denne plattformen, som bare var 2,6 meter bred. I rushtiden har det vært trangt om plassen, og nå utvider vi bredden på 160 meter av den 223 meter lange plattformen. Det blir også ny belysning, opplyser prosjektleder Jasmin Jahre Henanger i Bane NOR.

Ellers skal det gjøres maskinelt sporvedlikehold (ballastrensing og pakking) på flere punkter langs strekningen i løpet av helgen, samt skinnebytte på en strekning mellom Daler og Mjøndalen.  På Steinberg og Darbu stasjoner blir det byttet sviller, og det gjøres også diverse annet arbeid.

Statens vegvesen skal utvide en fjellskjæring på E134 ved Kilen på Steinberg for å få plass til midtrekkverk. Derfor stenges denne vegen samtidig med jernbanen for å gjennomføre sprengingsarbeider. Vegvesenet skal også gjøre arbeider på Loesmoen bru i Hokksund mens banen er stengt, og Øvre Eiker kommune gjør utbedringer i undergangen ved Hokksund stasjon.

Kongsvingerbanen

Denne banen er stengt mellom Lillestrøm og Kongsvinger fra lørdag 24. august ca. kl. 04.50 fram til søndag 25. august ca. kl. 16.10.

Ved Disenå skal den gamle jernbanebrua fra 1800-tallet byttes ut, og det pågår bygging av fundamenter for den nye brua. Dette fortsetter flere helger utover høsten, før den nye brua som består av prefabrikerte elementer, heises på plass i november.

Det pågår også omfattende renovering av Lerelva bru og Fetsund bru. Begge steder skal det jobbes til helgen.

Samtidig fortsetter også arbeidet med å oppgradere stasjonsområdet på Sørumsand, som er planlagt ferdig i desember. Sist, men ikke minst er det full fart med byggingen av helt nytt anlegg for togenes kjørestrøm på hele strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen. Dette store prosjektet er blir ferdig i 2021.

Les mer om togfrie perioder og den store aktiviteten på Kongsvingerbanen i denne saken.

– Til helga skal det jobbes med midtplattformen på Mjøndalen stasjon, opplyser prosjektleder Jasmin Jahre Henanger i Bane NOR. (Foto: Cahtrine Riis-Ulsbøl)