Helgejobb på Vestfoldbanen og Oslo S

Helga 7–8. september jobbes det i regi av Bane NOR på Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien, samt på Oslo S, som blir stengt i ti timer. Her finner du mer informasjon om det som skal skje.

Illustrasjonsbilde fra tidligere arbeider i Tønsberg. (Foto: Anne Mette Storvik)

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles mens banene er stengt.

Oslo S

Sentralstasjonen er stengt i ti timer natt til søndag, nærmere bestemt fra kl. 21:25 lørdag til kl. 07:05 søndag.

Hovedaktiviteten i denne perioden er rutinemessige arbeider og kontroller av de tekniske anleggene.

- Vi trenger slike avbrudd for å få gjort de kontrollene vi må gjøre innenfor gitte intervaller. Da trenger vi noen flere timer sammenhengende for å bytte enkelte komponenter. Dette er nødvendig for at vi skal kjøre trygt på jernbanen, sier banesjef Guttorm Moss i Bane NOR.

Vestfoldbanen

Strekningen mellom Tønsberg og Skien stenges lørdag og søndag, nærmere bestemt fra lørdag 7. september klokken 01:50 fram til mandag morgen klokken 04:10. Togene går altså som vanlig fra og med mandag morgen.

Jobbene som gjøres mens banen er stengt, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Mellom Lauve og Larvik skal det foretas utskifting av skinner på to delstrekninger, spesielt ved Tjodalyng/Viksfjord og på Larvik stasjon. På dagtid lørdag og søndag vil det i tillegg pågå demontering av stillas ved Mølla i søndre ende av Larvik stasjon.

Mellom Sem og Stokke skal det byttes skinner og kobles inn en ny transformator ved Buer. I nordre ende av Stokke stasjon skal gamle kontaktledningsmaster erstattes med nye.

Mellom Larvik og Martineåsen vil det foregå arbeid knyttet til boring for nye fundamenter for nye kontaktledningsmaster. Tilsvarende arbeid vil også foregå ved Larvik stasjon. Arbeidet vil foregå på dagtid lørdag og søndag.

Ved Hammerdalen vil det foregå demontering og fjerning av en midlertidig sikringstunnel over sporene. Deretter skal det monteres en ny permanent beskyttelsesskjerm over jernbanen.

For flere detaljer om arbeidene, les dette nabovarselet.