God punktlighet første halvår

Det siste halve året har persontogene oppnådd en samlet punktlighet på 90,1 prosent. Dette er like over Bane NORs eget mål på 90 prosent. Dessverre er tallene for juni to prosent under målet, 88 prosent.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

-Vi er fornøyde med at vi ligger over målsettingen vår dette halvåret og vi ligger betydelig bedre an enn første halvår i fjor. Vi ser imidlertid også at de siste to månedene ikke har vært bra nok. Nå jobber vi hardt for å komme tilbake i den gode flyten vi hadde i starten av året, sier Jorunn Osaland, fungerende direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Meget god punktlighet for flere banestrekninger

For lokaltogene mellom Arna og Bergen, Jærbanen, Arendalsbanen og Saltenpendelen var imidlertid juni en strålende måned, hvor alle oppnådde en punktlighet på over 94.

-Dette betyr at de som reiser med tog på disse strekningene får et forutsigbart og stabilt tilbud. Mange av disse strekningene pleier jevnt over å ha gode resultater og vi er svært glade for at vi har klart å opprettholde den gode punktligheten. Jeg vil likevel trekke frem Saltenpendelen som en strekning med veldig bra utvikling den siste måneden. Den gikk fra 91, 7 prosent punktlighet i mai til hele 95,6 prosent denne måneden. Dette er svært gledelig, sier Osaland.

Utfordringer i Trøndelag

Trønderbanen og Rørosbanen har slitt mer enn normalt i juni, med punktlighet på henholdsvis 67,2 og 51,6 prosent. Hovedårsaken til dette er at togene har måttet kjøre saktere på strekningen mellom Ler og Melhus på grunn av at vi bygger om sporet.

-Sporet blir bygget om for at tilbudet til de som reiser med toget skal bli best mulig. På grunn av sikkerheten er vi dessverre nødt til å redusere hastigheten til togene mens arbeidet pågår, sier Osaland. 

Vedlikeholdes på Østlandet

I juli og starten av august er også flere banestrekninger på Østlandet stengt på grunn av vedlikehold.


Her kan du lese mer om arbeidet vi gjør på jernbanen i sommer.